Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.10.2020.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 24.08.2020.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 04.08.2020.

Sigurnosne preporuke

Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali na nastanak predmetne nesreće, željeznički prijevoznici bi trebali u svoj sustav upravljanja sigurnošću uvesti obvezu, najmanje jednom godišnje obvezni nadzor strojovođa od strane ovlaštene osobe, dok upravljaju vlakom na prugama otvorenim za redovan željeznički promet.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.10.2020.
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se provesti provjeru usklađenosti važećih Uvjerenja o najmanjem broju članova posade s odredbama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti ("Narodne novine", broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16, 83/16) te ispraviti eventualne nesukladnosti.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se brze putničke brodove kojima pruža uslugu javnog prijevoza opremiti instrumentima za mjerenje brzine vjetra, a po mogućnosti i smjera vjetra.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se osigurati uspostavljanje straže prilikom svakog i za vrijeme cjelokupnog boravka broda u luci, a koja bi jamčila sigurnost i sigurnosnu zaštitu broda, vodeći pritom računa o organizaciji radnog vremena kako bi se osigurao dostatan odmor i spriječio umor članova posade.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.
Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se uputiti zapovjednike brodova kojima upravlja da se detaljnije upoznaju s nepovoljnim vremenskim uvjetima koji mogu prevladavati u lukama u koje pristaju i predstavljati opasnost za sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu i okoliš te da u povoljnim vremenskim uvjetima uvježbavaju alternativne manevre isplovljenja i uplovljenja koje po potrebi mogu upotrijebiti u tim lukama.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.