Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 04.08.2022.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 04.08.2022.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.07.2022.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022.

Sigurnosne preporuke

ASŽ trebala bi prilikom izdavanja Odobrenja za uporabu pojedinih vučnih vozila ili garnitura obratiti veću pozornost na one serije vozila koje su opremljene sjedalicom za pilota, da isti ima nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka obzirom na predviđeno mjesto za sjedenje prilikom vožnje u upravljačnici.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.07.2022.
Uključeni željeznički prijevoznik u slučajevima kada se vožnja vlaka provodi uz prisustvo pilota, trebao bi u svakom trenutku osigurati pilotu nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 05.07.2022.
Upravitelj infrastrukture trebao bi obavijestiti sve željezničke prijevoznike da komunikacija putem mobilnih uređaja koji posjeduju željeznički prijevoznici, a isti su van službenog zatvorenog sustava komunikacije nije način propisane dokazane komunikacije.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022.
Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno Priručniku za održavanje radio dispečerske mreže redovito provoditi mjerenja u skladu s propisanim vremenskim rokovima te za isto voditi uredne evidencije.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022.
Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi ponovno procijeniti rizik/hazard koju stvara opasnost prolaska vlaka pored signala koji pokazuje signalni znak "Stoj" i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 04.07.2022.