Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.11.2021.
pruga R202, između kolodvora Našice - Đurđenovac - 16.10.2020.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.10.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.10.2021.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021.

Sigurnosne preporuke

FPZ-HZNS bi trebao analizom predmetnog događaja ispraviti dosadašnju praksu kojom se Liste provjera ne koriste u svakoj za to predviđenoj situaciji.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.11.2021.
Operator aerodroma Lučko - AK Zagreb, trebao bi izraditi procedure za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R, sukladno preporuci HKZP-a koja glasi: „Dostaviti prijedlog operatoru aerodroma Lučko da se u Naputak o uporabi aerodroma uvrsti mogućnost i uvjeti za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R.“
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 15.11.2021.
Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi procijeniti rizike koje stvara opasnost „nepropisnog osiguranja vlaka“, pogotovo kod strojnog osoblja koje je nedavno položilo ispit osposobljavanja, i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera kako bi se smanjio rizik od ljudske pogreške.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.10.2021.
Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi pregledati i ažurirati svoj sustav upravljanja sigurnošću tj. dio koji se odnosi na Upute za strojovođe, te specificirati postupak pravilnog osiguranja vlaka od samopokretanja uvođenjem specifikacija položaja kočnika, kako bi se uklonio negativan i čest utjecaj ljudskog faktora pogreške.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 20.10.2021.
Operator aerodroma aeroklub Sinj trebao bi izraditi operativne procedure za vuču jedrilica, slijetanje sa pričvrščenim konopom i odbacivanje konopa, te ih uvrstiti u „Naputak o uporabi aerodroma Sinj“.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021.