Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.12.2021.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021.
pruga R202, između kolodvora Našice - Đurđenovac - 16.10.2020.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 16.11.2021.

Sigurnosne preporuke

Mehaničar predmetnog zrakoplova bi trebao tijekom održavanja zrakoplova uvesti postupke i metode za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021.
Slovačke civilne zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svog nadzora podržati mehaničara održavanja pri uvođenju postupaka i metoda za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 21.12.2021.
Upravitelj infrastrukture trebao bi razraditi dodatne postupke/metode procijene rizika na dionicama pruga gdje su ugrađeni drveni pragovi s obzirom na njihovu starost i utvrditi potrebne mjere kako bi rizik držali pod kontrolom.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 15.12.2021.
Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osigurati poštivanje nacionalnih regulatornih obveza koje se odnose na prijavu odlaska broda iz luke i najavu dolaska u iduću luku pristajanja, plovidbu dodijeljenom kategorijom plovidbe te ukrcaj osposobljenih i zdravstveno sposobnih članova posade koji će udovoljavati zahtjevima Uvjerenja o najmanjem broju članova posade.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021.
Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osvježiti znanje časnika plovidbene straže ili ih dodatno educirati o pravilima za izbjegavanje sudara na moru, kao i o nacionalnim regulatornim obvezama plovidbe na odgovarajućoj udaljenosti od obale, brzinom ne većom od propisane.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.12.2021.