Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.08.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 10.08.2021.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 30.07.2021.
terminal tekućih tereta, Lučka uprava Ploče - 05.08.2018.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 30.07.2021.

Sigurnosne preporuke

Operator aerodroma aeroklub Sinj trebao bi izraditi operativne procedure za vuču jedrilica, slijetanje sa pričvrščenim konopom i odbacivanje konopa, te ih uvrstiti u „Naputak o uporabi aerodroma Sinj“.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021.
U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija, kao i sigurnosti građana koji se zateknu na području aerodroma, vlasnik Aerodroma Sinj – Grad Sinj trebao bi izraditi zaštitnu ogradu oko površine aerodroma.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 13.09.2021.
Upravitelj infrastrukture trebao bi primjeniti pouzdanije rješenje postizanja kontrole spuštanja branika kojima se rukuje ručno (ručicom) na svim mjestima prijelaza po primitku prednajave otpreme vlaka.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 30.08.2021.
FAA bi trebao provesti provjeru usklađenosti kompanijskih procedura proizvođača motora, tvrtke Lycoming, sa trenutno važećom regulativom vezanom za prijavu događaja povezanim sa sigurnošću.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021.
Tvrtka Lycoming trebala bi izvršiti analizu postojećeg proizvodnog procesa izrade klackalica ventila kako bi se sa sigurnošću otklonila mogućnost pojave pronađenih neravnina oko otvora za podmazivanje.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 28.06.2021.