Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

Odjel: Željeznice | Datum objave: 17.06.2022.
teritorijalno more Republike Hrvatske - 05.06.2021.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 03.06.2022.
između kolodvora Podsused i Zaprešić - 05.03.2021.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.04.2022.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 05.04.2022.

Sigurnosne preporuke

Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala razviti i implementirati postupak praćenja i procjene identifikacije i razvoja kontinuiranog sigurnosnog učinka i kompetentnosti svog radnog osoblja, kako bi osigurala da se radovi planiraju, izvode i revidiraju na temelju zakonskih, podzakonskih akata i internih procedura zaštite na radu, posebice u ranim fazama uspostavljanja novih ugovornih radova i mjesta radova.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022.
Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala revidirati svoj Registar procjene rizika i ažurirati ga gdje je to potrebno kako bi se u dovoljnoj mjeri obuhvatila opasnost naleta vlaka na sve pružne radnike prilikom njihovog izvođenja radova te uklonila ista usvajanjem dodatnih novih mjera.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022.
Uključeni željeznički prijevoznik, društvo HŽ Cargo, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti naleta vlaka na pružne radnike prilikom izvođenja radova.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022.
Upravitelj infrastrukture trebao bi osigurati da se plan izvođenja radova izrađuje sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima Dodatku IV. („Narodne novine“, broj 48/18), te bitne odredbe primjenjivati u svojim brzojavkama.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 06.05.2022.
Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se najsvježijim dostupnim službenim podatcima), posebice o utjecaju bure u splitskoj Sjevernoj luci. Također, preporučuje se ukazati UKHO-u na navedena ažuriranja, radi mogućnosti uvrštavanja istih u publikaciju Admiralty Sailing D...
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 17.02.2022.