Republika Hrvatska

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN)

Naš zadatak je provođenje istraga radi utvrđivanje uzroka nesreća te davanje sigurnosnih preporuka s ciljem njihovog sprječavanja u budućnosti, a ne utvrđivanje krivnje ili odgovornosti pojedinca u svrhu njihovog kaznenog progona.

Nedavni dokumenti iz istraga

istočno od otočića Barbarinac - 06.02.2020.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 05.02.2021.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 29.01.2021.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 09.01.2021.
poletište za parajedrilice 'Tribalj' - 17.04.2020.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.12.2020.
pruga M201, kolodvor Križevci - 03.12.2019.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 29.12.2020.

Sigurnosne preporuke

Piloti parajedrilica koji iz nekih razloga imaju dulji prekid u letenju, trebali bi, uzimajući u obzir pad sposobnosti pilota uslijed duljeg prekida letenja, izbjegavati letenje u zahtjevnijim uvjetima dok postepeno ne dosegnu potrebnu razinu sposobnosti.
Odjel: Zrakoplovstvo | Datum objave: 30.12.2020.
Obzirom na učestalost incidenata i nesreća u kojima je sudjelovalo strojno osoblje kada je promet bio reguliran evidencijama prometne sigurnosti, željeznički prijevoznici trebali bi prilikom redovnog poučavanja strojnog osoblja posvetiti veću pozornost na propisane postupke kod zaprimanja i razumijevanja sadržaja evidencija prometne sigurnosti.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 29.12.2020.
Ovlaštene radionice za održavanje željezničkih vozila na području Republike Hrvatske trebale bi u slučajevima, kada se ugrađuju osovine starije od četrdeset godina, provesti ultrazvučno ispitivanje iste barem od strane dviju osoba osposobljenih za navedenu vrstu ispitivanja (poglavlje 3.7.4.).
Odjel: Željeznice | Datum objave: 25.11.2020.
Obzirom na niz čimbenika koji su utjecali na nastanak predmetne nesreće, željeznički prijevoznici bi trebali u svoj sustav upravljanja sigurnošću uvesti obvezu, najmanje jednom godišnje obvezni nadzor strojovođa od strane ovlaštene osobe, dok upravljaju vlakom na prugama otvorenim za redovan željeznički promet.
Odjel: Željeznice | Datum objave: 21.10.2020.
Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se provesti provjeru usklađenosti važećih Uvjerenja o najmanjem broju članova posade s odredbama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti ("Narodne novine", broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16, 83/16) te ispraviti eventualne nesukladnosti.
Odjel: Pomorstvo | Datum objave: 21.10.2020.