Početna > Objave > Ozbiljna pomorska nesreća u Malom Lošinju, u Doku 6 brodogradilišta Lošinjska plovidba - Brodogradi...

Ozbiljna pomorska nesreća u Malom Lošinju, u Doku 6 brodogradilišta Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o., 17.5.2020. - obavijest o nepokretanju istrage

Datum objave: 08.07.2020.


Dana 17. svibnja 2020. godine u 12:15 po lokalnom vremenu (UTC + 2) u Malom Lošinju, točnije u Doku 6 brodogradilišta Lošinjska plovidba - Brodogradilište d.o.o., prilikom izvođenja dogovorenih radova između brodara i brodogradilišta (u prostoru spremišta vođe palube) na obnovi pokrova i strukture balastnog tanka pramčanog pika teretnog broda "AV", za vrijeme autogenog (plinskog) rezanja elemenata došlo je do požara u susjednim prostorijama na pramčanom dijelu broda (prostorija skladišta boje i prostorija spremišta s manjom radionom). Prostorija spremišta vođe palube (gdje su se obavljali spomenuti radovi) te susjedne prostorije (u kojima je požar izbio) nalaze se u istoj razini (u visini glavne palube). Posada broda prva je uočila požar, pristupila gašenju i hlađenju susjednih prostora, iz zatvorenog prostora evakuirala dvojicu kooperanata brodogradilišta koji su tamo radili, obavijestila brodogradilište te zatražila pomoć. Ubrzo nakon toga, gašenju i hlađenju pristupili su dežurni vatrogasac i djelatnici brodogradilišta, a nešto kasnije i profesionalni vatrogasci JVP Grada Mali Lošinj te vatrogasci DVD Lošinj. Gorjele su uskladištene boje (oko 1700 kg), električne instalacije i gorive krute tvari. Na palubi iznad (otvorena paluba pramčanog kaštela) nalazile su se 2 palete s po 12 boca acetilena i 2 palete s po 12 boca kisika. Plamen koji je dolazio iz više otvora prijetio je bocama pa su iste prvo hlađene, a kasnije uklonjene. Spomenutim akcijama rukovodila je JVP Grada Mali Lošinj te je istoga dana u 15:32 požar lokaliziran, a u 16:10 ugašen. Nakon toga pristupilo se aktivnom osiguranju prostora te je vatrogasna intervencija završila sljedeće jutro. Kao posljedica spomenutog požara, utvrđena su oštećenja u prostoriji skladišta boja (velika oštećenja na stjenkama) i prostoriji spremišta s manjom radionom (taljenja izolacije električnih instalacija te manja oštećenja uređaja i odložene opreme). Na otvorenoj palubi pramčanog kaštela (na dijelu iznad prostorije skladišta boja) utvrđena su oštećenja boje i same palube te druga oštećenja (taljenje na odloženim brodskim konopima). Na brodu nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba. Nije bilo oštećenja tereta. Nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih trećih strana, kao ni oštećenja imovine trećih strana. Nije bilo onečišćenja mora ili morskog okoliša.

Na temelju provedenog postupka prethodne procjene zaključeno je da u vrijeme nastanka požara nije bilo atmosferskih pražnjenja elektriciteta te su vladali povoljni meteorološki uvjeti. U isto vrijeme, u prostoru spremišta vođe palube na pramčanom dijelu broda, djelatnici kooperanata brodogradilišta (Crystal Adriatic d.o.o. i SREM MONT d.o.o.) obavljali su od brodogradilišta dodijeljene im i odobrene radove autogenog rezanja pokrova i strukture balastnog tanka broda. Pregledom mjesta radova nakon požara, na pokrovu tanka u blizini vertikalne pregrade s prostorijom skladišta boja i prostorijom spremišta s manjom radionom (koje se isto nalaze u razini glavne palube, ali po krmi), zatečena je oprema za rezanje te utvrđen početni rez. Pregledom mjesta događaja utvrđeno je da je požar zahvatio prostoriju skladišta boja i prostoriju spremišta s manjom radionom. Na ostalim prostorima pramčanog dijela broda nije bilo gotovo nikakvih ili samo manjih oštećenja od požara. Najveća oštećenja (karakteristična za djelovanje visoke temperature) zamijećena su na stjenkama prostorije skladišta boje, naročito na onoj prema prostoriji spremišta vođe palube gdje su se obavljali radovi rezanja. Utvrđen je uzrok požara, tj. uslijed visoke temperature došlo je do zagrijavanje palube i isparavanja zapaljivih para boja uskladištenih u prostoriji skladišta boja, a nakon toga i zapaljenja para boja. Pretpostavlja se da je odlučujući čimbenik bilo neovlašteno i nestručno rezanje dijela pokrova tanka jer je ono bilo previše blizu vertikalnoj pregradi, suprotno odobrenom te suprotno pravilima struke i dobroj brodograđevnoj praksi. Kontributivni čimbenici odnose se na izostanak adekvatnog nadzora nad obavljanjem radova autogenog rezanja te protupožarnog osiguranja i protupožarnog nadzora susjednih prostorija, kao i neadekvatno gašenje inicijalnog požara. Nakon pomorske nesreće uprava brodogradilišta sprovela je internu istragu, identificirala uzrok, okolnosti nastanka požara, propuste i odgovornost te poduzela odgovarajuće korektivne mjere. Slična istraga, i s istim ciljem, pokrenuta je i od strane broda. Uzimajući u obzir gore navedeni uzrok požara, čimbenike, prouzročene posljedice (oštećenja broda, bez smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba, bez oštećenja tereta i imovine trećih strana te bez onečišćenja mora ili morskog okoliša), da su brodogradilište i brod zasebno pokrenuli interne istrage, donijeli korektivne mjere te dogovorili sanaciju oštećenja, zaključeno je da provođenje sigurnosne istrage ne bi dovelo do novih spoznaja koje bi utjecale na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, na povećanje sigurnosti pomorskog prometa ili na smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova, te je stoga odlučeno da se sigurnosna istraga neće pokretati.