Početna > Objave > Ozbiljna pomorska nesreća u luci Pula, 12.6.2020. - obavijest o nepokretanju istrage

Ozbiljna pomorska nesreća u luci Pula, 12.6.2020. - obavijest o nepokretanju istrage

Datum objave: 08.07.2020.


Dana 12. lipnja 2020. godine oko 13:37 po lokalnom vremenu (UTC + 2), u luci Pula prilikom manevriranja putnički brod "KREŠIMIR" udario je u obalu koja se nalazi istočno od INA - Industrija nafte, d.d. benzinske postaje (za prodaju goriva i derivata na lučkom području). Brod "KREŠIMIR" doplovio je iz Fažane te je 10-ak minuta manevrirao u blizini benzinske postaje čekajući da jedrilica (koja je tamo bila vezana) isplovi kako bi i sami mogli ukrcati gorivo. Nakon što je jedrilica isplovila, brod "KREŠIMIR" započeo je s prilazom benzinskoj postaji. U trenutku kada je trebalo početi zaustavljati brod došlo je do tehničkog kvara, brod nije mogao početi voziti krmom te je pramčanim dijelom udario u spomenutu obalu. Kao posljedica udara, oštećena je pramčana statva te je probijen trup na tom dijelu broda. Došlo je do prodora mora i naplavljivanja broda te posljedično do djelomičnog potonuća broda neposredno uz obalu u koju je udario. Srećom, u vrijeme nesreće na toj obali nije bilo privezanih brodova. Sve 3 osobe s broda "KREŠIMIR" su spašene (2 člana posade i 1 putnik). U 13:50 na mjesto nesreće stigli su vatrogasci te započeli s ispumpavanjem mora iz broda, dok su djelatnici lučke uprave opasali brod samoupijajućom branom. Oko 18:30 brod je autodizalicom podignut do razine vodene linije te je započet inspekcijski pregled broda. Oko 20:50 brod je izvađen iz mora. Manje onečišćenje mora ostalo je preko noći opasano branom. Djelatnici ovlaštene tvrtke sljedeće su jutro u 07:45 započeli s uklanjanjem zauljenih ostataka iz mora, dok je brod iste tvrtke u 08:20 započeo s uklanjanjem zauljene brane i prskanjem disperzantima. Spomenuta ovlaštena tvrtka u 09:30 je u potpunosti sanirala onečišćenje. Osim oštećenja pramčanog dijela trupa broda, brod, njegovi uređaji, oprema i drugo pretrpjeli su oštećenja od utjecaja morske vode, gdje su joj bili izloženi. Na brodu nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba. Nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih trećih strana, kao ni oštećenja imovine trećih strana.

Na temelju provedenog postupka prethodne procjene zaključeno je da su u vrijeme pomorske nesreće vladali povoljni meteorološki uvjeti. Brzom reakcijom osobe s broda su spašene, a brod "KREŠIMIR" je uz pomoć brodova koji su pritekli u pomoć okrenut paralelno s obalom u koju je udario i pramcem približen plićem dijelu mora (neposredno uz gat na kojem se nalazi benzinska postaja) te je tako brod samo djelomično potonuo. Utvrđen je uzrok pomorske nesreće, tj. na samom prilazu je izgubljena kontrola nad propulzijom broda. Odlučujući čimbenik za to bio je iznenadni tehnički kvar kopče pogonskog stroja koji se u ovom slučaju nije mogao predvidjeti ili spriječiti. Kako je i naredni pokušaj da se zavozi krmom bio neuspješan, pogonski stroj je pogašen, a brod je nastavio ploviti prema obližnjoj obali. Kontributivni čimbenik pomorske nesreće odnosi se na blizinu obližnje obale pa samim time i kratkoću vremena da se poduzme odgovarajući manevar izbjegavanja udara s istom. Uzimajući u obzir gore navedeni uzrok udara broda, čimbenike, prouzročene posljedice (oštećenje trupa te djelomično potonuće broda, bez smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba, bez oštećenja imovine trećih strana te uz manje onečišćenje mora koje je brzo ograničeno i sanirano), kao i da je Republika Hrvatska jedina bitno zainteresirana država, zaključeno je da provođenje sigurnosne istrage ne bi dovelo do novih spoznaja koje bi utjecale na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, na povećanje sigurnosti pomorskog prometa ili na smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova, te je stoga odlučeno da se sigurnosna istraga neće pokretati.