Početna > Objave > Ozbiljna pomorska nesreća ribarskog broda "ŠKODA" na otoku Ugljan, 23.7.2020. - obavijest o nepokre...

Ozbiljna pomorska nesreća ribarskog broda "ŠKODA" na otoku Ugljan, 23.7.2020. - obavijest o nepokretanju istrage

Datum objave: 25.08.2020.


Dana 23. srpnja 2020. godine oko 08:57 po lokalnom vremenu (UTC + 2) ribarski brod "ŠKODA" tijekom plovidbe nasukao se u blizini rta Suhi na jugoistočnom dijelu otoka Ugljan. Dan prije, 22. srpnja 2020. godine, brod "ŠKODA" je oko 18:30 isplovio iz luke Vela Lamjana na otoku Ugljan prema otvorenom moru u ribolov. Na dan pomorske nesreće oko 05:30 krenuo je s otvorenog mora na iskrcaj ribe u luku Zadar. Ploveći brzinom od oko 8 čv te prilazeći s južne strane prolazu Mali Ždrelac (između otoka Ugljan i otoka Pašman), otprilike na poziciji kada je zapovjednik broda namjeravao okrenuti brod u desno i poravnati ga sa smjerom pružanja spomenutog prolaza, brod je iznenada ostao bez mogućnosti kormilarenja i upravljanja pogonskim strojevima te se ubrzo nakon toga i nasukao. Istoga dana u 09:00 sati zapovjednik broda o događaju je obavijestio Lučku kapetaniju Zadar, čiji su se djelatnici odmah po dojavi uputili na mjesto nesreće obaviti očevid, inspekcijski pregled broda te utvrditi pod kojim se uvjetima brod može sigurno odsukati. Brod "ŠKODA" bio je nasukan svojom prednjom četvrtinom u području tanka pramčanog pika i tanka pitke vode. Na brodu nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba. Nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih trećih strana, kao ni oštećenja imovine trećih strana. Nije bilo šteta na prevoženom teretu. Nije bilo vidljivih oštećenja trupa te prodora mora. Ronioci su pregledom trupa broda utvrdili da je došlo samo do nagnječenja oplate, ali ne i probijanja trupa. Detaljnim pregledom unutrašnjosti tankova (pramčanog pika i pitke vode) utvrđena je deformacija dna u dužini od 2 metra, ali i da dno nije probijeno. Obavješten je Hrvatski registar brodova te je brodu dozvoljeno da se odsuče i otegli u brodogradilište Nauta Lamjana radi otklanjanja kvara i popravka nastalih oštećenja. Istoga dana vlasnik broda organizirao je odsukavanje te je brod dotegljen u spomenuto brodogradilište.

Na temelju provedenog postupka prethodne procjene zaključeno je da je u vrijeme pomorske nesreće vladalo dnevno svjetlo te povoljni meteorološki uvjeti. Utvrđen je uzrok pomorske nesreće, naime izgubljena je mogućnost kormilarenja i upravljanja pogonskim motorima na samom prilazu morskom prolazu pa je tako brod, umjesto da bude okrenut u smjeru pružanja prolaza, nastavio ploviti nepromijenjenim kursom i brzinom, a što je dovelo do nasukanja broda na obližnjoj obali otoka. Odlučujući čimbenik za to bio je iznenadni tehnički kvar, tj. gubitak električne energije na brodu, kojom su se napajali i spomenuti sustavi upravljanja kormilarenjem te propulzijom broda, a kao posljedica iznenadnog prekida rada brodskog generatora električne energije koji je do tada bio u upotrebi. Do spomenutog gašenja generatora došlo je zbog pregaranja zaštitnog osigurača istoga. Baterijsko napajanje u nuždi nedovoljno je za opskrbu električnom energijom spomenutih sustava. Utvrđeni su i kontributivni čimbenici pomorske nesreće, a odnose se na blizinu obližnje obale pa samim time i kratkoću vremena da se poduzmu odgovarajuće radnje (ponovna uspostava kontrole nad plovidbom broda pokretanjem drugog generatora električne energije, zaustavljanje pogonskih strojeva, sigurno sidrenje broda u nuždi i sl.), kao i činjenica da se radi o nenadziranoj strojarnici pa upravitelj stroja nije na vrijeme stigao do iste kako bi pokrenuo drugi generator električne energije koji se jedino od tamo mogao pokrenuti. Tijekom boravka broda u brodogradilištu, generator na kojem je došlo do prekida rada je popravljen. Nakon provedenog testiranja brodske automatike i spomenutog generatora, utvrđeno je da je kvar na generatoru otklonjen, a da brodska automatika radi ispravno. Također je utvrđeno da je i popravak oplate broda izvršen na zadovoljavajući način pa je time potvrđena sposobnost broda za plovidbu. Uzimajući u obzir gore navedeni uzrok nasukanja broda, čimbenike, prouzročene posljedice (manje oštećenje oplate bez probijanja trupa broda i prodora mora, bez smrtno stradalih ili ozlijeđenih osoba, bez oštećenja imovine trećih strana, bez nastalih šteta na prevoženom teretu te bez onečišćenje mora i morskog okoliša), kao i da je Republika Hrvatska jedina bitno zainteresirana država, zaključeno je da provođenje sigurnosne istrage ne bi dovelo do novih spoznaja koje bi utjecale na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, na povećanje sigurnosti pomorskog prometa ili na smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova, te je stoga odlučeno da se sigurnosna istraga neće pokretati.