Početna > Objave > Ozbiljna pomorska nesreća putničkog broda "MAESTRAL" na otoku Rab, 30.12.2020. - obavijest o nepokr...

Ozbiljna pomorska nesreća putničkog broda "MAESTRAL" na otoku Rab, 30.12.2020. - obavijest o nepokretanju istrage

Datum objave: 16.02.2021.


Dana 30. prosinca 2020. godine u 13:00 sati po lokalnom vremenu (UTC + 1) Ispostava Rab Lučke kapetanije Rijeka zaprimila je prijavu o pomorskoj nesreći koja se dogodila toga dana putničkom brodu „MAESTRAL“ na vezu u luci Dumići (otok Rab). Prema vlastitoj izjavi, zapovjednik broda „MAESTRAL“ se oko 04:00 toga jutra probudio uslijed opasnog naginjanja broda na desnu stranu, htio je doći do strojarnice, ali je potpalublje već bilo dosta naplavljeno te istoj nije mogao prići. Električno napajanje broda s kopna već je bilo izbacilo. Uzbunio je ostale članove posade (koji su također spavali na gornjoj palubi), a kako je procijenio da im prijeti opasnost po život, naredio je napuštanje broda te o tome obavijestio vlasnika broda. Brod je za cijelo vrijeme bio privezan između druga dva broda te se uslijed prodora mora počeo naplavljivati, naginjući se na desnu stranu i tonuti, sve dok kobilicom nije legao na morsko dno i ostao tako nagnut i djelomično naplavljen. Na brodu je bilo oko 500 litara pogonskog dizel goriva, ali nije došlo do njegova istjecanja. Oko 14:30 djelatnik Ispostave Rab, u prisustvu zapovjednika, vlasnika broda i djelatnika Županijske lučke uprave Rab, na mjestu nesreće zatekao je putnički brod „MAESTRAL“ u prije spomenutom stanju, a na površini mora uočio je sloj uljnog onečišćenja koji je dolazio od djelomično naplavljenog broda. Županijska lučka uprava Rab postavila je oko broda apsorbirajuću zaštitnu branu te je bila u pripravnosti da prema potrebi upotrijebi i disperzantno sredstvo. Ispostava Rab obavijestila je nadležne službe. Već sljedećeg jutra oko broda „MAESTRAL“ nije utvrđeno postojanje uljnog onečišćenja. Izvršenim inspekcijskim pregledom broda utvrđeni su nedostaci te je stoga vlasniku broda (pravnoj osobi) naloženo da obavijesti priznatu organizaciju (Hrvatski registar brodova), da pristupi vađenju broda na morsku površinu (koji je otprilike potonuo do razine glavne palube) te da pristupi saniranju svih eventualnih onečišćenja mora i morskog okoliša, dok je zapovjedniku izdano rješenje kojim se zabranjuje isplovljenje/plovidba spomenutim brodom do otklanjanja pregledom utvrđenih nedostataka. Dana 2. siječnja 2021. godine vlasnik broda angažirao je ronioce koji su na oplatu podvodnog desnog dijela trupa broda postavili zaštitnu polietilensku foliju te uz pomoć vatrogasnih pumpi oko 15:00 sati započeli s ispumpavanjem mora. Oko 20:00 sati brod je doveden na površinu (oko broda se već otprije nalazila apsorbirajuća zaštitna brana) i nije uočeno daljnje uljno onečišćenje mora. Iz sigurnosnih su razloga tijekom noći vlasnik i posada broda dežurali u pripravnosti za mogući ponovni prodor mora. Ponovnim pregledom sljedećeg jutra utvrđeno je da je strojarnica još dijelom bila pod morem (do pola visine porivnog stroja). Uslijed pomorske nesreće, došlo je do većeg materijalnog oštećenja predmetnog broda, porivnog uređaja te brodskih elektro instalacija, uređaja i opreme koji su naplavljeni. Na brodu nije bilo smrtno stradalih, ozlijeđenih ili nestalih osoba. Nije bilo smrtno stradalih ili ozlijeđenih trećih strana, kao ni oštećenja imovine trećih strana.

Na temelju provedenog postupka prethodne procjene zaključeno je da je u vrijeme pomorske nesreće vladala noć, ali povoljni meteorološki uvjeti. Utvrđen je uzrok pomorske nesreće, naime brod se uslijed prodora mora u svoj podvodni dio trupa počeo naplavljivati i naginjati, pritom gubiti uzgon i tonuti. Odlučujući čimbenik za to bilo je kasnijim pregledom utvrđeno propuštanje krmenog dijela drvene oplate trupa broda u prostoru strojarnice. Uzevši u obzir starost broda (75 godina), materijal gradnje trupa (drvo) i činjenicu da je brod uslijed pandemije imao dužu stanku od plovidbe, utvrđeni su i kontributivni čimbenici ove pomorske nesreće, a odnose se na nedovoljnu brigu o održavanju i ispravnom stanju trupa broda, strojeva, uređaja i opreme, kao i propust da se obveznim godišnjim pregledom broda obnovi Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu, tj. da brod ostane sposoban za plovidbu bez opasnosti za brod, osobe na brodu i okoliš. Zadnji obvezni godišnji pregled broda obavljen je dana 8.7.2019. Neobavljanjem obveznog godišnjeg pregleda u 2020. godini, Svjedodžbi o sposobnosti broda za plovidbu istekla je valjanost s danom 9.7.2020. (više od 5 i pol mjeseci prije pomorske nesreće). U namjeri da pripreme brod za odlazak na remont, članovi posade broda tek su se nekoliko dana prije nesreće ukrcali na brod (24.12.2020.). Do značajnog prodora mora došlo je u noćnim satima, kada nitko od članova posade broda nije bio budan, niti je po procjeni zapovjednika trebao dežurati ? prema izjavi zapovjednika, prije pomorske nesreće u unutrašnjosti broda nije primijećeno propuštanje oplate trupa broda. Uzimajući u obzir gore navedeni uzrok nesreće broda, čimbenike, prouzročene posljedice (veće materijalno oštećenje naplavljenog dijela broda, ali bez smrtno stradalih, ozlijeđenih ili nestalih osoba, bez oštećenja imovine trećih strana te uz manje onečišćenje mora koje je brzo sanirano i čije je daljnje širenje spriječeno), kao i da je Republika Hrvatska jedina bitno zainteresirana država, zaključeno je da provođenje sigurnosne istrage ne bi dovelo do novih spoznaja koje bi utjecale na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, na povećanje sigurnosti pomorskog prometa ili na smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova, te je stoga odlučeno da se sigurnosna istraga neće pokretati.