Početna > Objave > Odobren Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomors...

Odobren Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu

Datum objave: 18.04.2017.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine dala odobrenje na Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu.

Agencija, kao istražno tijelo s javnim ovlastima, odgovorna je za sigurnosne istrage nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te ima središnju ulogu u istražnom postupku koji se odnosi na utvrđivanje uzroka nesreće ili nezgode. Zbog toga je ključno da Agencija svoje istrage provodi stručno i posve neovisno, što je osigurano Godišnjim programom rada i Financijskim planom za 2017. godinu.

Osnovni cilj Agencije je istraživanje nesreća u prometu - obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i sigurnosnih preporuka vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi, sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost u sve tri vrste prometa te sprječavanja nesreća u budućnosti.

S obzirom da je Agencija osnovana 2013. godine kao potpuno novo tijelo, osnovni naglasci Godišnjeg programa rada usmjereni su na daljnji razvoj neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture, temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu i uredbama Europske unije.

S tim u vezi, u Godišnjem programu rada stavlja se naglasak na popunjavanje slobodnih radnih mjesta provedbu stalne i sustavne edukacije zaposlenika Agencije, poglavito istražitelja po specijalnostima, i njihovo stalno stručno usavršavanje u području sigurnosnih istraga nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, kao i sklapanje sporazuma o suradnji s istražnim tijelima zemalja članica Europske unije, kao i ostalim državnim tijelima i institucijama u svezi izvršavanja svih poslova i zadataka iz nadležnosti Agencije sukladno zakonskim propisima, uredbama i direktivama Europske unije iz područja istraga i sprječavanja nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu, ispitivanja nesreća u području pomorskog prometa te sigurnosti željeznica Zajednice.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. na poziciji 48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2017. godinu planirano je 3.100.000 kn.