Početna > Objave > Željeznička nesreća u Karlovcu, 19.02.2017.

Željeznička nesreća u Karlovcu, 19.02.2017.

Datum objave: 23.02.2017.


Dana 19. veljače 2017. godine u 20:13 sati na kolodvoru Karlovac, tijekom vožnje manevarskog sastava sastavljenog od dva tovarena vagona cisterne, dva vagona tovarena metalnim otpadom i manevarske lokomotive, došlo je do iskliznuća jednog vagona cisterne tovarenog s 55 tona klorovodične kiseline. U predmetnoj nesreći nije došlo do istjecanja tereta iz cisterne, te nije bilo ozlijeđenih osoba.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju je obaviještena od strane Glavnog dispečera HŽ Infrastrukture, nakon čega je glavni istražitelj željezničkih nesreća obavio očevid na terenu, te započeo s prikupljanjem relevantnih informacija.

Nakon obavljenog očevida i analize prikupljenih informacija utvrđeno da je došlo do ugrožavanja sigurnosti željezničkog sustava, te da postoji opasnost od ponavljanja istovrsnog događaja. Stoga je pokrenuta sigurnosna istraga predmetne željezničke nesreće.

Nakon završene sigurnosne istrage, rezultati će biti javno objavljeni na internet stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu www.ain.hr u obliku Konačnog izvješća o navedenoj željezničkoj nesreći.