Početna > Objave > Odobren Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomors...

Odobren Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu

Datum objave: 04.05.2016.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 04. svibnja 2016. godine dala odobrenje na Godišnji program rada i Financijski plan Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2016. godinu.

Agencija, kao istražno tijelo s javnim ovlastima, odgovorna je za sigurnosne istrage nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te ima središnju ulogu u istražnom postupku koji se odnosi na utvrđivanje uzroka nesreće ili nezgode. Zbog toga je ključno da Agencija svoje istrage provodi stručno i posve neovisno, što je osigurano Godišnjim programom rada i Financijskim planom za 2016. godinu.

Osnovni cilj Agencije je istraživanje nesreća u prometu - obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i sigurnosnih preporuka vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, te njihova implementacija u praksi, sa svrhom aktivnog utjecaja na sigurnost u sve tri vrste prometa te sprječavanja nesreća u budućnosti.

Radi ostvarenja specifičnih ciljeva Agencije, nužno je prije svega nastaviti s određenim organizacijskim, kadrovskim i stručnim aktivnostima. Osim toga, aktivnosti Agencije usmjerene su na stalnu brigu za stručnom edukacijom istražiteljskih timova, suradnju s neovisnim stručnjacima iz raznih znanstvenih područja te suradnju s drugim tijelima i organizacijama koje se bave unapređenjem sigurnosti zračnog, pomorskog i željezničkog prometa. Uz to, bitna pretpostavka je osiguranje odgovarajuće logističke potpore u smislu poslovnog prostora, računalne i druge opreme te voznog parka za potrebe istražiteljskih timova.

Za te se svrhe u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirano je 2.983.000 kuna.