Početna > Objave > Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezn...

Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu

Datum objave: 29.04.2016.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine prihvatila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2015. godinu.

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2015. godinu sadržajno obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, napretku ostvarenom u suradnji sa stranim i nacionalnim istražnim tijelima, auditima provedenim nad radom pojedinih Odjela Agencije u 2015. godini, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.