Početna > Objave > Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezn...

Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu

Datum objave: 15.07.2015.


Vlada je na sjednici održanoj 02. srpnja 2015. godine prihvatila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2014. godinu.

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2014. godinu sadržajno obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, napretku ostvarenom u suradnji sa stranim i nacionalnim istražnim tijelima, auditima provedenim nad radom pojedinih Odjela Agencije u 2014. godini, završetku Projekta IPA 2009, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.