Početna > Objave > Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezn...

Prihvaćeno Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. godinu

Datum objave: 14.05.2019.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine prihvatila Godišnje izvješće o radu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu za 2018. godinu.

Godišnje izvješće o radu Agencije za 2018. godinu sadržajno obuhvaća podatke o osnivanju, tijelima i unutarnjem ustrojstvu Agencije, te djelokrugu rada Agencije u sva tri prometna područja, podatke o ljudskim, materijalno-tehničkim i ostalim resursima kojima je Agencija tijekom godine raspolagala, kao i izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana.

Aktivnosti Agencije u 2018. godini bile su usmjerene na stalnu brigu za stručnom edukacijom istražiteljskih timova, suradnju s neovisnim stručnjacima iz raznih znanstvenih područja te suradnju s drugim tijelima i organizacijama koje se bave unapređenjem sigurnosti zračnog, pomorskog i željezničkog prometa. Uz to, bitna pretpostavka bila je i osiguranje odgovarajuće logističke potpore u smislu poslovnog prostora, računalne i druge opreme te voznog parka za potrebe istražiteljskih timova.

Tijekom 2018. godine pokrenuto je 14 istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, od čega 9 istraga nesreća i 5 istraga ozbiljnih nezgoda. Zatvorena je ukupno 21 istraga zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, te je izdano ukupno 16 sigurnosnih preporuka.

Također, tijekom 2018. godine pokrenuto je 5 istraga pomorskih nesreća i nezgoda iz nadležnosti Agencije, i to 4 istrage vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća i 1 istraga ozbiljne pomorske nesreće. Zatvorena je 1 istraga bez sigurnosnih preporuka, te izdano 6 privremenih izjava

Tijekom 2018. godine, pokrenuto je i 7 istraga izvanrednih događaja u željezničkom sustavu, i to 1 istraga ozbiljne željezničke nesreće, 5 istraga nesreća i 1 istraga incidenta. Završeno je ukupno 9 istraga željezničkih nesreća, te je izdano 7 sigurnosnih preporuka od kojih su do kraja 2018. godine sve prihvaćene i u postupku implementacije.