Početna > Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava, sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) obavještavamo da ravnatelj, zamjenik ravnatelja, glavni istražitelje te ostali ovlašteni predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: Agencija) istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.


Plan nabave Agencije za 2013. godinu

Plan nabave Agencije za 2014. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2014. godinu

Plan nabave Agencije za 2015. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2015. godinu

Plan nabave Agencije a 2016. godinu

Prve izmjene i dopune plana nabave Agencije za 2016. godinu

Plan nabave Agencije za 2017. godinu

Plan nabave Agencije za 2018. godinu

Plan nabave Agencije za 2019. godinu

Registar ugovora

Pravilnik o planiranju i provedbi postupaka nabave na koje se ne primjenjuje ZJN

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje 2015. -2017. s pogledom do 2020. godine

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja