Početna > Istrage > Incidenti-na-ZCP-u-Danica-Koprivnica-05-10-2016

Incidenti na ŽCP-u Danica - Koprivnica, 05.10.2016.

Ukratko

Dana 05. i 06. listopada 2016. godine prilikom vožnje vlakova 69702 i 89885 prugom M 201, između kolodvora Botovo i Koprivnica, signalno-sigurnosni uređaj ŽCP-a broj 28 (ŽCP „Danica“) registrirao je indikaciju kvara. Strojovođe oba vlaka dolaskom u kolodvor Koprivnica obavijestili su prometnike da su motke polubranika kod nailaska vlaka na ŽCP ostale u podignutom položaju. Isto se ponovilo i dana 14. listopada 2016. godine. Dana 25.10.2016. godine zaštitni uređaj predmetnoga ŽCP-a je proglašen neispravnim i isključen je iz rada. Analizom dostavljenih podataka utvrđeno je da se uređaj nije aktivirao ukupno šest puta u razdoblju od početka rujna do kraja listopada kada je prijelaz proglašen neosiguranim

U predmetnim incidentima nitko nije stradao, niti je došlo do smetnji u prometu.

Izravni uzrok predmetnim incidentima je:

  • Inducirane smetnje u signalnom kabelu uređaja za osiguranje prometa, zbog kojih, prilikom nailaska vlakova na ŽCP-u broj 28, u predmetnim slučajevima, nisu bili spušteni polubranici. Uzrok smetnjama je elektromagnetski utjecaj vuče na SS kablove uz prugu (poglavlje 4.2.8.).

Organizacijski čimbenici:

  • Tijekom projektiranja rekonstrukcije ŽCP-a nije napravljena analiza rizika zamjene opreme, pa tako ni utjecaj elektrovuče na SS kabele položene uz prugu (poglavlje 4.2.3),
  • Ispitivanja provedena na pokusnoj dionici nisu u potpunosti odgovarala stvarnim uvjetima na pruzi M201 (poglavlje 4.2.9),
  • Nakon pojave prvog incidenta nije utvrđen uzrok istoga (poglavlje 4.2.6),
  • Organizacija službe održavanja – decentralizacija (poglavlje 4.2.6),
  • U uputama proizvođača se ne navodi da bi inducirane elektromagnetske smetnje mogle utjecati na pouzdanost rada uređaja (poglavlje 4.2.12),

Sigurnosne preporuke

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu temeljem provedenog istraživanja predmetnih incidenata, u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje ministarstvu nadležnom za promet slijedeće sigurnosne preporuke:

AIN/06 SR 8/2017: U Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 1 odredbu o praćenju rada trebalo bi proširiti i na ŽCPe koji su izvedeni kao automatski uređaji (poglavlje 4.2.13).

AIN/06 SR 9/2017: U Pravilniku o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni sustav (NN 97/15) u čl. 10 st 3 trebalo bi navesti koje su to dodatne mjere koje je upravitelj infrastrukture dužan uvesti (poglavlje 4.2.13).

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu temeljem provedenog istraživanja predmetnih incidenata, u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Agenciji za sigurnost željezničkog prometa slijedeće sigurnosne preporuke:

AIN/06 SR 10/2017: Upravitelj infrastrukture trebao bi poduzeti mjere za pouzdano uklanjanje induciranih smetnji koje mogu utjecati na rad signalno-sigurnosne postojeće opreme, pri čemu bi naglasak trebao biti na primjeni pasivnih mjera koje su pouzdanije i dugoročno jeftinije (poglavlje 3.8.1).

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu temeljem provedenog istraživanja ove ozbiljne nesreće u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje proizvođaču opreme slijedeću sigurnosnu preporuku:

AIN/06 SR 11/2017: Proizvođač opreme trebao bi u svojim uputama navesti da u uvjetima velikih elektromagnetskih onečišćenja izvan granica određenih međunarodnim normama, odnosno, utjecaja stabilnih i mobilnih postrojenja električne vuče koji se pokazuju kroz prevelike inducirane napone u postojećim signalnim kabelima bez redukcijskog faktora (neoklopljenim kabelima), da sklop TDR14 (bez odgovarajuće zaštite) može biti osjetljiv na inducirane elektromagnetske smetnje (poglavlje 4.2.12).


Detalji istrage

Početak istrage

Kraj istrage

Tip istrage

Status istrage

05.10.2016.  

27.02.2018.  

Puna istraga  

Zatvorena  


Dokumenti

Tip dokumenta: PDF | Preuzimanje
Tip dokumenta: PDF | Preuzimanje