Početna > Istrage > Putnicki-brod-Brijunka-akvatorij-luke-Brijuni-22-09-2014

Putnički brod "Brijunka" - akvatorij luke Brijuni, 22.09.2014.

Ukratko

Dana 22. rujna 2014. godine, oko 23:00 sada, dogodila se pomorska nesreća na motornom putničkom brodu "Brijunka", zastave Republike Hrvatske, u akvatoriju luke Brijuni (otok Veliki Brijun).

U pomorskoj je nesreći uslijed jakoga nevremena, a prilikom premještaja broda u sigurniji (zaštićeniji) dio luke, došlo do pada u more člana posade, upravitelja stroja, a koje je za posljedicu imalo njegovo smrtno stradavanje.

Sigurnosne preporuke

AIN05-SR-01/2016: Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ prilagođavanje Sustava upravljanja sigurnošću (SUS) vrsti, veličini, namjeni i području plovidbe broda.

AIN05-SR-02/2016: Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze izvedbe palube broda na mjestima koja nisu zaštićena u protukliznoj izvedbi (palube, mjesta pristupa na brod i sl.)

AIN05-SR-03/2016: Preporučuje se Javnoj ustanovi ″Nacionalni park Brijuni″ kao koncesionaru i upravitelju luke Brijuni uspostava obveze korištenja osoba s kopna za privez/odvez brodova u luci Brijuni (to mogu biti i dežurni djelatnici JU ″NP Brijuni″ – služba nadzora, vatrogasci,...)

AIN05-SR-04/2016: Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ uvođenje obveze alkotestiranja u SUS-u brodara.

AIN05-SR-05/2016: Preporučuje se brodaru JU ″NP Brijuni″ utvrđivanje obveze nošenja sigurnosne opreme za članove posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi prilikom priveza ili odveza (prsluk za spašavanje na napuhavanje i po potrebi sigurnosni pojas), sukladno SUS-u.

AIN05-SR-06/2016: Preporučuje se nadležnoj Lučkoj kapetaniji Pula da naloži izradu maritimne studije i Pravilnika o redu u luci, te da se pristupi utvrđivanju graničnih uvjeta sigurnosti plovidbe svake pojedine vrste broda

AIN05-SR-07/2016: Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uvođenje kriterija po kojem bi nadležna Lučka kapetanija mogla za konkretno kategoriju plovidbe 6 - Nacionalna obalna plovidba, vlastitom odlukom u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade dodati još onoliki broj članova posade koji smatra da je potreban u svakom zasebnom slučaju. Stoga se preporučuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture izmjena i dopuna Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (“Narodne novine”, broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16 i 83/16) članka 33. stavka 1. i stavka 2. u glavi IX. DODATNI ČLANOVI POSADE na način da isti glase:

1) 'Pored najmanjeg broja članova posade propisanog ovim Pravilnikom, za pojedini brod može se odrediti i dodatan broj članova posade kada se utvrde nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu, posebice u pogledu sati rada i sati odmora, a prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade, te kada se utvrde nedostaci vezani uz specifičnu konstrukciju i namjenu broda, te kada je evidentan očiti nesrazmjer između broja ukrcanih članova posade i putnika koji mogu bitno utjecati na sigurnost članova posade i putnika te sigurnost plovidbe.'

2) 'Dodatni broj članova posade iz stavka 1. ovog članka utvrdit će povjerenstvo koje imenuje pomoćnik Ministra Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe a u slučajevima kategorija plovidbe 6. - Nacionalna obalna plovidba, kategorije 7. – Nacionalna priobalna plovidba i kategorije 8. – Lokalna plovidba, nadležna Lučka kapetanija.'

AIN05-SR-08/2016: Preporučuje se Lučkim kapetanijama uvođenje redovitih nenajavljenih alkotestiranja članova posada putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi.


Detalji istrage

Početak istrage

Kraj istrage

Tip istrage

Status istrage

29.11.2014.  

09.11.2016.  

Puna istraga  

Zatvorena  


Dokumenti

Tip dokumenta: PDF | Preuzimanje