Izjava o pristupačnosti

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koje se nalazi na adresi http:/www.ain.hr/.


Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište http:/www.ain.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • sav tekstualni sadržaj nije poravnat po lijevoj margini
  • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
  • sve slike ne sadrže < alt > atribute
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.


Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: informiranje@ain.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.