Početna > Objave > Očevid nesreće u kolodvoru Karlovac na pruzi oznake M202 dana 27.08.2021.

Očevid nesreće u kolodvoru Karlovac na pruzi oznake M202 dana 27.08.2021.

Datum objave: 31.08.2021.


Dana 27.08.2021. u 19:52 sati od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za promet zaprimljena je obavijest o nesreći u kolodvoru Karlovac, na međunarodnoj pruzi oznake M202, u KM 476+800, gdje je dana 27.08.2021. u 17:50 sati došlo do strujnog udara osobe. Prilikom neovlaštenog penjanja od strane NN mlađe muške osobe na deponirani teretni vagon serije Tadds 31780818324-6, koji se nalazio u kolodvoru Karlovac na 6. kolosijeku, došlo je do neposrednog kontakta sa kontaktnom mrežom i strujnog udara koji je osobu odbacio s vrha vagona na platformu istog.

Od posljedica strujnog udara mlađa muška osoba je teže ozlijeđena, te je prevezena u bolnicu.

Na vagonu i infrastrukturi nema materijalne štete.

Nakon što se prikupe svi relevantni podaci u svezi nesreće i napravi analiza svih prikupljenih podataka, utvrditi će se da li je bilo propusta u svezi sigurnosti željezničkog sustava, te će se odlučiti o pokretanju/nepokretanju sigurnosne istrage predmetne željezničke nesreće.