Početna > Objave > Zatvorena istraga ozbiljne pomorske nesreće brzog putničkog broda “Novalja”, Putnička luka Zadar, 0...

Zatvorena istraga ozbiljne pomorske nesreće brzog putničkog broda “Novalja”, Putnička luka Zadar, 09. 01. 2019.

Datum objave: 05.01.2022.


Dana 9. siječnja 2019. godine u 07:37 sati po lokalnom vremenu (UTC + 1), tijekom manevra uplovljavanja brzog putničkog broda pod hrvatskom zastavom „Novalja“ u Putničku luku Zadar, dogodila se ozbiljna pomorska nesreća u kojoj je uslijed tehničkog kvara i posljedičnog gubitka kontrole nad upravljanjem brodom (nad kormilarenjem i porivom) došlo do udara desnim bokom broda u rub gata na lukobranu, a odmah potom i nasukanja pramcem na lukobran.

Prilikom uplovljavanja broda u putničku luku, za vrijeme smanjivanja brzine s oko 6,5 čv na manevarsku brzinu (između 3 i 3,5 čv), došlo je do tehničkog kvara te gubitka kontrole nad upravljanjem brodom. Na zapovjedničkom mostu nalazili su se zapovjednik broda za upravljačkim pultom broda (u sredini) te upravitelj stroja za upravljačkim pultom strojeva (na desnoj strani). 1. časnik palube otišao je s mosta na desno krilo s namjerom da asistira zapovjedniku javljajući mu poziciju broda u odnosu na mjesto priveza. Nakon što se na upravljačkom pultu strojeva oglasio alarm: „STBD HYD OIL PRESS LOW“ (na dijelu ploče s alarmima naziva: „WATER JET CONTROL SECTION“), tj. alarm niskog tlaka ulja hidraulike upravljanja desnim jet (vodomlaznim) propulzorom, upravitelj stroja ga je jedini čuo, prihvatio te upozorio na isti zapovjednika broda, koji je u tome trenu bio koncentriran na spašavanje broda i osoba na brodu, stoga nije od upravitelja stroja zatražio dodatne informacije.

Po nalogu upravitelja stroja, 2. časnik stroja otišao je u desnu strojarnicu, provjerio hidrauliku upravljanja desnim propulzorom, osjetio promjene kursa broda, ali nije uočio nikakve kvarove ili propuštanja te je ostao pripravan u blizini ventila za upravljanje propulzorom. Usprkos nastojanjima članova posade broda da uspostave kontrolu nad upravljanjem te nastave sa smanjivanjem brzine broda (prebacivanjem kontrole sa zajedničkog upravljanja propulzorima na odvojeno upravljanje, što je uobičajena procedura prilikom ulaska broda u luku i pristajanja, zatim prebacivanjem s glavnog na rezervni sustav upravljanja propulzorima te u nekoliko navrata naredbom vožnje krmom), brodom se i dalje teško upravljalo, brzina broda nije se smanjivala te je ostala na oko 6,5 čv.

Kako bi izbjegao težu pomorsku nesreću u putničkoj luci, u 07:35 sati zapovjednik broda započeo je s manevrom okreta broda po lijevoj strani u namjeri da postavi brod prema izlazu iz luke (otprilike u protukurs) te isplovi iz nje. Tim manevrom se uspješno izbjegao udar u pješački most i obalu te sudar s privezanim plovilima, a brzina broda u okretu smanjila na otprilike manevarsku, međutim ista se nakon završetka okreta počela povećavati do otprilike 6,8 čv, a brodom se nastavilo upravljati s poteškoćama. Kada je zbog iznenadnog skretanja broda u desnu stranu bilo izvjesno da se brodom ipak neće uspjeti izaći iz luke, svi su putnici u putničkom salonu bili obaviješteni da će doći do udara te da sjednu i ostanu na svojim mjestima. Istovremeno, zapovjednik je odlučio još jednom probati zavoziti krmom, ali je brzina broda počela dodatno rasti.

U 07:37 sati, pri brzini od oko 9,7 čv i kursu od 296°, brod je vanjskom stranom desnoga trupa udario u rub gata na lukobranu. Nastavio se kretati te je odmah potom uslijedilo nasukanje pramčanim dijelom desnoga, a ubrzo nakon toga i lijevoga trupa na lukobran.

Kao posljedica spomenute nesreće, na brodu su nastala značajna materijalna oštećenja oplate i konstrukcije broda ispod vodene linije (na pojedinim dijelovima oba trupa broda) te manja oštećenja lučke infrastrukture (gata na lukobranu i samog lukobrana). Zbog povišenog položaja pramčanog dijela broda nakon nasukanja na lukobranu, kao i činjenice da je oplata na pramcu probijena u području balastnih tankova, nije bilo prodora mora u suhe prostore niti opasnosti od naplavljivanja i potonuća broda. Jedan član posade broda i jedan putnik teže su ozlijeđeni prilikom ove nesreće, dok su još dva putnika završila s lakšim ozljedama. Nije bilo smrtno stradalih osoba. Na poziciji udara i nasukanja nije uočeno onečišćenje mora niti morskog okoliša gorivom ili uljem s broda.

Na temelju saznanja do kojih se došlo u dosadašnjoj fazi istrage (uz pomoć svih inicijalno zaprimljenih podataka, provedenog očevida i dodatno dostavljenih podataka) te analizom predmetne pomorske nesreće, zaključeno je da se daljnjom sigurnosnom istragom ne bi došlo do novih spoznaja koje bi rezultirale izdavanjem sigurnosne preporuke, a u cilju sprječavanja sličnih pomorskih nesreća u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe ili smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova. Naime, na temelju svega prikupljenog te analizom predmetne nesreće, Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu došao je do zaključka da je do gubitka kontrole nad upravljanjem brodom (nad kormilarenjem i porivom) došlo uslijed tehničkog kvara sustava upravljanja desnim jet propulzorom.

Temeljem provedenog ispitivanja električnog napajanja sustava upravljanja pogonskim diesel motorima te lijevom i desnom jet propulzijom, kao i hidrauličnih instalacija jet propulzije te otklonjene utvrđene greške sustava upravljanja desnom jet propulzijom, u servisnom izvješću ovlaštene (i od strane Hrvatskog registra brodova odobrene) tvrtke zaključuje se da je do gubitka upravljanja desnom jet propulzijom došlo uslijed utvrđene greške tlaka ulja hidraulike (niski tlak), odnosno neispravnosti privjesne hidraulične pumpe. Otpuštanjem i demontažom iste, utvrđena je mehanička istrošenost spojke pumpe. Također je utvrđeno da je bez obzira na način napajanja (osnovno ili rezervno) ili način upravljanja propulzorima (zajedničko ili pojedinačno), uslijed spomenute greške tlaka ulja hidraulične instalacije, upravljanje desnom jet propulzijom bilo izgubljeno jer je desni jet propulzor zadržao položaj koji je imao u trenutku nastupa tehničkog kvara (poriv: maksimalno naprijed; kormilarenje: sredina).

Premda nakon pomorske nesreće, navedenim ispitivanjem ovlaštene tvrtke, nije utvrđena neispravnost sustava upravljanja lijevog jet propulzora, na temelju ponašanja broda u vrijeme nastupa pomorske nesreće, odgovorni članovi posade broda smatrali su da se radilo o tehničkom kvaru oba propulzora (koji su u trenutku nastupa tehničkog kvara ostali pogoniti brod prema naprijed) te su shodno tome i postupali, tj. nisu aktivirali isključivanje u nuždi pogonskih strojeva jer su smatrali da bi se isključivanjem oba propulzora u potpunosti izgubila kontrola nad brodom. Kao najsigurnije rješenje, odlučeno je da se pristupi manevriranju broda iz luke. Zbog brzine broda i skučenosti putničke luke, nije korišten sustav upravljanja u nuždi (iz stroja) te nije oboreno sidro.

Sigurnosna istraga utvrdila je da je predmetni sustav upravljanja propulzijom bio uredno servisiran i održavan/pregledavan na godišnjem nivou, mjesečnom, tjednom, dnevnom te u sklopu provjera sposobnosti broda za plovidbu prije svake plovidbe. Brzi putnički brod „Novalja“ je na dan pomorske nesreće plovio prema redu plovidbe državne brzobrodske linije br. 9403, tj. povezujući luku Zadar – otok Molat (luke Molat, Brgulje i Zapuntel) – otok Ist (luku Ist) i obrnutim redoslijedom u povratku. U vrijeme nastanka predmetne pomorske nesreće, u tijeku je bilo prvo planirano putovanje toga dana (koje je započelo u luci Ist, a brod se sukladno redu plovidbe istoga dana trebao vratiti u početnu luku). Do uplovljavanja u luku Zadar, sva su isplovljavanja i uplovljavanja u prethodnim lukama toga dana protekla u najboljem redu. Prema izjavama odgovornih članova posade, ovakvi ili slični tehnički problemi s upravljanjem brodom nisu se prije događali. Također je utvrđeno da su radnje zapovjednika te članova posade broda tijekom i nakon pomorske nesreće bile u skladu s Poslovnikom SUS-a broda (Sustava upravljanja sigurnošću brodarskog društva). Iz svega navedenog može se zaključiti da se tehnički kvar sustava upravljanja desnim jet propulzorom (mehanička istrošenost spojke privjesne hidraulične pumpe te posljedično niski tlak ulja hidraulike upravljanja), koji je doveo do gubitka kontrole nad upravljanjem brodom (nad kormilarenjem i porivom) te posljedično do pomorske nesreće brzog putničkog broda „Novalja“, uza svo redovno servisiranje, održavanje i izvršene zahtijevane kontrolne preglede, nije mogao predvidjeti i spriječiti.

Reakcijom članova posade, tj. njihovom odlukom da se odustane od pristajanja brodom koji se već tada nalazio u putničkoj luci, naporima da se zadrži barem djelomična kontrola nad upravljanjem (nad kormilarenjem i porivom) te da se brod u plovidbi okrene na skučenom prostoru putničke luke s namjerom da isplovi iz iste, kao i činjenicom da su svi putnici u putničkom salonu bili obaviješteni da će doći do udara te da sjednu i ostanu na svojim mjestima, izbjegnuta je pomorska nesreća većih razmjera, s još ozbiljnijim posljedicama po ljude, imovinu te more i morski okoliš.

Jedini sigurnosnom istragom utvrđeni prostor za podizanje razine sigurnosti osoba, imovine te zaštite mora i morskog okoliša u ovakvim i sličnim događajima je uočena potreba za još uvježbanijom reakcijom odgovornih članova posade brzoga broda na ovaj ili slični potencijalno opasni događaj. Povjerenstvo za sigurnost brodarskog društva Jadrolinija uvidjelo je isto te je donijelo odgovarajuće korektivne mjere za predmetni te druge brze brodove u vlastitoj floti (u sklopu osposobljavanja za „Upravljanje brzim plovilom“, svaka buduća edukacija zapovjednika, časnika palube, upravitelja stroja i časnika stroja mora biti odrađena visoko profesionalno i stručno; prilikom prve primopredaje broda nakon svakog završenog remonta, kroz Poslovnik SUS-a broda obvezati zapovjednike i upravitelje stroja da u dogovoru i ciljano isplove s brodom u neposrednu blizinu luke gdje ne ometaju promet drugih plovila te praktično isprobaju: rezervni sustav upravljanja s oba propulzora, sustav upravljanja u nuždi te rezervni sustav pojedinačnog upravljanja lijevog i potom desnog propulzora, kako bi osjetili kako se brod ponaša kada pristaje jednim propulzorom) pa je stoga odlučeno da se ova sigurnosna istraga zatvara.