Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).


Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.


Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio AIN-u zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:


  • na adresu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu,
    Lonjička 2, 10 000 Zagreb
  • na broj fax-a: +385 1 8886 831
  • elektroničkom poštom na: informiranje@ain.hr


ili donijeti osobno u pisarnicu Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radnim danom od 08.00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Službenik za informiranje:
Tomislav Antun Biber
Tel: +385 1 8886 830
Fax: + 385 1 8886 831
Mail: informiranje@ain.hr