AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Istrage

Ozbiljna nesreća – nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 – između kolodvora Okučani – Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Ozbiljna nesreća – nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 – između kolodvora Okučani – Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Dana 09. rujna 2022. godine u 21:28 sati prema lokalnom vremenu, na pruzi M104 Novska-Tovarnik-državna granica, između kolodvora Okučani-Novska na desnom kolosijeku u km 294+485 dogodio se događaj kategorije „ozbiljna nesreća“, nalet putničkog vlaka broj 2506 (HŽPP)...

Skip to content