AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Incident na kolodvoru Oriovac – Oriovac, 10.04.2014.

Incident na kolodvoru Oriovac – Oriovac, 10.04.2014.

Incident na kolodvoru Oriovac – Oriovac, 10.04.2014.

Ukratko:

Dana 10.04.2014. godine u 9.13 sati, na pruzi M104, u kolodvoru Oriovac, došlo je do incidenta – izbjegnut sudara vlaka 741 i vlaka 45520 na 3. kolosijeku. Ovaj se incident dogodio za vrijeme predviđenog zatvora lijevog (južnog) kolosijeka Nova Kapela Batrina – Oriovac – Sibinj i odvijanja prometa vlakova po desnom kolosijeku. Vlak 45520 je imao osiguran ulazni put vožnje na 3. kolosijek i ulazio je na isti na križanje s vlakom 741. Vlak 741, koji je dolazio po desnom, za njega nepravilnom kolosijeku, bez odobrenja prometnika je ušao na treći kolosijek.

Uzrok incidenta je nepoštivanje obaveze zaustavljanja na predviđenom mjestu brzog vlaka broj 741.

U nesreći nije bilo stradalih osoba i nije nastala direktna materijalna šteta.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nema sigurnosnih preporuka vezanih za ovaj incident.

Detalji istrage:

ID istrage 341-09/14-03/01
Početak istrage 10.04.2014.
Kraj istrage 20.02.2015.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content