AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Nasukanje brzog putničkog broda “Komiza” – uvala Muna, otok Žirje, 06.02.2019.

Nasukanje brzog putničkog broda “Komiza” – uvala Muna, otok Žirje, 06.02.2019.

Nasukanje brzog putničkog broda “Komiza” – uvala Muna, otok Žirje, 06.02.2019.

Ukratko:

Dana 6. veljače 2019. godine oko 06:00 sati po lokalnom vremenu (UTC + 1) članovi posade brzog putničkog broda “Komiza” su započeli manevar isplovljenja iz uvale Muna na otoku Žirju prema luci Kaprije, tj. otpustili su brodsku priveznu užad i udaljili se od pristana uz koji je brod bio privezan, ali je ubrzo, uslijed snažnih udara vjetra, došlo do zanošenja broda niz vjetar i zakretanja pramcem prema unutrašnjosti uvale. Zapovjednik broda uz pomoć porivnih strojeva nije uspio nadjačati utjecaj vremenskih uvjeta na kretanje broda pa se predmetni brod ubrzo lijevom stranom nasukao na istočnoj obali uvale Muna.

Kao posljedica pomorske nesreće došlo je do materijalnog oštećenja na podvodnom dijelu broda, ali nije došlo do prodora mora, onečišćenja mora ili okoliša, kao ni do šteta nanesenih trećim stranama. Nije bilo smrtno stradalih i ozlijeđenih članova posade, putnika ni trećih osoba.

✓ AIN05-SR-9/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se uputiti zapovjednike brodova kojima upravlja da se detaljnije upoznaju s nepovoljnim vremenskim uvjetima koji mogu prevladavati u lukama u koje pristaju i predstavljati opasnost za sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu i okoliš te da u povoljnim vremenskim uvjetima uvježbavaju alternativne manevre isplovljenja i uplovljenja koje po potrebi mogu upotrijebiti u tim lukama.


✓ AIN05-SR-10/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se osigurati uspostavljanje straže prilikom svakog i za vrijeme cjelokupnog boravka broda u luci, a koja bi jamčila sigurnost i sigurnosnu zaštitu broda, vodeći pritom računa o organizaciji radnog vremena kako bi se osigurao dostatan odmor i spriječio umor članova posade.


✓ AIN05-SR-11/2020

Brodarskom društvu Catamaran Line d.o.o. preporuča se brze putničke brodove kojima pruža uslugu javnog prijevoza opremiti instrumentima za mjerenje brzine vjetra, a po mogućnosti i smjera vjetra.


✓ AIN05-SR-12/2020

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se provesti provjeru usklađenosti važećih Uvjerenja o najmanjem broju članova posade s odredbama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (“Narodne novine”, broj 63/07, 76/11, 46/13, 104/15, 31/16, 83/16) te ispraviti eventualne nesukladnosti.

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/19-01/05
Početak istrage 11.02.2019.
Kraj istrage 21.10.2020.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content