AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Ozbiljna nesreća na ŽCP Švogari – Kanfanar, 10.05.2015.

Ozbiljna nesreća na ŽCP Švogari – Kanfanar, 10.05.2015.

Ozbiljna nesreća na ŽCP Švogari – Kanfanar, 10.05.2015.

Ukratko:

Dana 10. srpnja 2015. u 16:18 sati na ŽCP-u Švogari kod Kanfanara, na pruzi R 101 Buzet državna granica Pula, došlo je do naleta putničkog vlaka broj 4710 na teretno motorno vozilo. Zbog ove nesreće došlo je od prekida željezničkog i cestovnog prometa.

U nesreći je smrtno stradao vozač teretnog vozila, a teške tjelesne ozljede zadobio je suvozač u teretnom vozilu. U vlaku nitko nije stradao

Izravni uzrok ove nesreće je: nailazak teretnog vozila na nedovoljno obilježeni ŽCP kada je na isti dolazio putnički vlak broj 4710 (poglavlje 7.8.).

Čimbenici koji su pridonijeli ovoj nesreći: nepostojanje dijela prometne signalizacije na ŽCP-u (poglavlje 7.8), zbunjujuća i nepotpuna prometna signalizacija prema ŽCP-u (poglavlje 7.8), pasivno osiguranje ŽCP-a je bilo neadekvatno jer na ŽCP-u trokut preglednosti nije imao potrebne dimenzije (7.9).

Organizacijski čimbenici: Upravitelj cestovne infrastrukture nije uspostavio sustav kontrole trokuta preglednosti izvan infrastrukturnog željezničkog pojasa kako je propisano Odlukom o nerazvrstanim cestama Općine Žminj u duhu čl. 14 Odluke (poglavlje 7.7.6.). Upravitelj infrastrukture osim obavještavanja upravitelja cestovne infrastrukture, nema predviđene mjere za povećanje razine sigurnosti u slučaju kada trokut preglednosti nije zadovoljen (7.10).

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove ozbiljne nesreće, u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Agenciji za sigurnost željezničkog prometa slijedeće sigurnosne preporuke:

✓ SP 6/16

Upravitelj infrastrukture trebao bi na svim prugama uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti sukladno Pravilniku o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/15). (poglavlja 7.9 i 9).


✓ SP 7/16

Na pasivno osiguranim željezničko-cestovnim prijelazima, na kojima nije zadovoljen trokut preglednosti prilagoditi brzinu vlaka stvarnom stanju na terenu (raspoloživom trokutu preglednosti – poglavlje 7.9. i 8.2).


✓ SP 8/16

ŽCP Švogari opremiti aktivnom zaštitom (poglavlje 9). Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u cilju poboljšanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Općini Žminj slijedeću sigurnosnu preporuku:


✓ SP 9/16

Općina Žminj treba prometnicu prema ŽCP-u Švogari opremiti propisanom prometnom signalizacijom (poglavlje 7.7.4).


✓ SP 10/16

Općina Žminj trebala bi uspostaviti sustav kontrole trokuta preglednosti i koordinirati isti s Upraviteljem infrastrukture, te napraviti plan održavanja trokuta preglednosti koji je pod ingerencijom Općine (poglavlja 7.7.1, 7.7.4. i 7.7.6).

Detalji istrage:

ID istrage 341-09/15-01/20
Početak istrage 10.05.2015.
Kraj istrage 12.09.2016.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content