AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Pomorska nezgoda trajekta “Korčula” – trajektno pristanište u luci Vela Luka, 15.01.2017.

Pomorska nezgoda trajekta “Korčula” – trajektno pristanište u luci Vela Luka, 15.01.2017.

Pomorska nezgoda trajekta “Korčula” – trajektno pristanište u luci Vela Luka, 15.01.2017.

Ukratko:

Dana 15.01.2017. godine, u 21:30 sati, na poziciji trajektnog pristaništa u luci Vela Luka (ϕ=42⁰57’34″N; λ=16⁰42’37″E), sa unutarnje strane operativnog gata luke, dogodila se pomorska nezgoda u kojoj je došlo do kontakta nadvodnog dijela motornog trajekta “Korčula” (IMO broj 9476305) sa lučkim signalnim svjetlo P.S. 627.

Brod je plovio na redovnoj državnoj liniji 604 (Split- Vela Luka-Ubli).

Na brodu su, uz 10 članova posade bila 83 putnika i 11 motornih vozila.

Tijekom manevra pristajanja puhao je SI vjetar jačine 30 – 40 čvorova, a na udare do 60 čvorova. Vidljivost je bila dobra.

U 21:30 sati, prilikom manevra pristajanja motornog trajekta čelične konstrukcije, duljine 101,42m, došlo je do zanošenja pramca na glavu gata, što je za posljedicu imalo kontakt broda sa vrhom gata, te nedugo nakon toga kontakt nadvodnog dijela trajekta sa lučkim signalnim svijetlom na početku trajektnog pristaništa (glavom gata). Utvrđeno je da je lučko signalno svijetlo ostalo u funkciji, ali je iskrivljeno pod kutem cca. 30⁰.

Također je prilikom manevriranja trajektom, zbog velikog krmenog vala, došlo do naplavljivanja i potapanja brodice registarske oznake VL-1069 duljine 5 metara, koja je bila vezana u neposrednoj blizini. Izravnog kontakta sa istom nije bilo.

Manevar pristajanja, zapovjednik broda je ponavljao 3 puta, uzimajući u obzir situaciju u luci, kao i sigurnost putnika i tereta.

Na poziciji pomorske nezgode nije bilo onečišćenja mora.

Svi putnici i članovi posade su prošli bez ozljeda. Nije bilo oštećenja broda i tereta.

Brod je oko 21:50 sati proslijedio prema luci Ubli.

Istraga ove pomorske nezgode je pokrenuta, nakon analize prikupljene dokumentacije o predmetnoj pomorskoj nezgodi, u cilju utvrđivanja mogućih uzroka i odlučujućih faktora koji su doprinijeli pomorskoj nezgodi, te predlaganja sigurnosne preporuke koja se odnosi na posljedicu pomorske nezgode.

Sigurnosna preporuka se izdaje u cilju povećanja sigurnosti prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja i sidrenja brodova u javnom pomorskom prometu u luci Vela Luka, sprječavanja onečišćenja mora u luci, te sprječavanja šteta svom i drugim plovnim objektima u luci, sudarom, udarom, nasukavanjem ili nekom drugom vrstom pomorske nesreće.

Sigurnosna preporuka se izdaje u cilju povećanja sigurnosti prilikom plovidbe, pristajanja, privezivanja i sidrenja brodova u javnom pomorskom prometu u luci Vela Luka, sprječavanja onečišćenja mora u luci, te sprječavanja šteta svom i drugim plovnim objektima u luci, sudarom, udarom, nasukavanjem ili nekom drugom vrstom pomorske nesreće.

✓ AIN05-SR-01/2017

Preporučuje se upravitelju luke “Županijska lučka uprava Vela Luka” premještanje dijela komunalnih vezova koji se nalaze u neposrednoj blizini operativne obale trajektnog pristaništa na drugu lokaciju.

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/17-01/01
Početak istrage 14.02.2017.
Kraj istrage 19.12.2017.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content