AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Izjava o pristupačnosti

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koje se nalazi na adresi http:/www.ain.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http:/www.ain.hr/ u većoj mjeri je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio slika, datoteka i/ili poveznica nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata (kako bi se na dokumentu vidio pečat i potpis), odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • video sadržajima nedostaju titlovi (autorsko djelo trećih strana).

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 9. ožujka 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Izjava je zadnji put preispitana 9. ožujka 2022. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Agenciju za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@ain.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content