AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Izvješćivanje o sigurnosti

Izvješćivanje o sigurnosti

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koristi mehanizme praćenja događaja povezanih sa sigurnošću kroz sustav obaveznog izvješćivanja (Mandatory Occurrence Reporting) i sustav dobrovoljnog izvješćivanja (Voluntary Reporting) kako bi se poboljšala sigurnost zrakoplovstva u Europskoj uniji (EU) i svijetu osiguravanjem izvješćivanja, prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja, razmjenjivanja, širenja i analiziranja informacija povezanih sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću propisano je:

 • Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007;
 • Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2015/1018 оd 29. lipnja 2015. o utvrđivanju popisa u kojem se klasificiraju događaji u civilnom zrakoplovstvu koje treba obvezno prijaviti u skladu s Uredbom (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća; i
 • Pravilnikom o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 107/2015, 92/16 i 28/2019). Ovim Pravilnikom se propisuju nadležna tijela za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj. U dodatku Pravilnika su primjenjivi obrasci za prijavljivanje događaja i ICAO shema klasifikacije rizika.

 O događajima povezanim sa sigurnošću iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) 376/2014 izvješćuje se:

 • putem sustava izvješćivanja koji je uspostavila organizacija, a koji je u skladu sa uvjetima propisanima u članku 7. Uredbe (EU) 376/2014 ili ako organizacija koristi određeni softver za izvješćivanje o događajima kao dio svog sustava upravljanja sigurnošću taj sustav mora omogućiti izravan prijenos podataka u ECCAIRS softver (izvješća moraju biti kompatibilna s ECCAIRS-om i taksonomijom ADREP-a, mora se koristiti standardni format, sva obvezna polja propisana Uredbom (EU) br. 376/2014 moraju biti dostupna)
 • u iznimnim situacijama, kada niti jedan od prethodnih načina izvješćivanja nije moguće ostvariti, pisanim putem na propisanom obrascu na e-mail adrese Agencije za istraživanje (air.safety@ain.hr) i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (safety@ccaa.hr)
  1. Izvješće o nesreći ili ozbiljnoj nezgodi zrakoplova / Accident or Serious Incident Report
  2. Izvješće o sudaru s pticama / Bird strike report
  3. Izvješće o događaju s opasnom robom / Dangerous goods occurrence report
  4. Obvezno izvješće o događaju povezanim sa sigurnošću / Mandatory Occurrence Report
  5. Dobrovoljno izvješće o događaju povezanim sa sigurnošću / Voluntary Occurrence Report
Skip to content