AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Javna nabava

Javna nabava, sprječavanje sukoba interesa

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) obavještavamo da ravnatelj, zamjenik ravnatelja, glavni istražitelje te ostali ovlašteni predstavnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (u daljnjem tekstu: Agencija) istovremeno ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja sa važećim certifikatom u području javne nabave:

Morana Ivaković
Adresa:    Lonjička 2, 10 000 Zagreb
Telefon:   +385 1 8886 830
Fax:         +385 1 8886 831
E-mail:     nabava@ain.hr

Skip to content