AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Očevid nesreće na Zagreb Ranžirnom kolodvoru na pruzi oznake M402 dana 13.04.2022.

Očevid nesreće na Zagreb Ranžirnom kolodvoru na pruzi oznake M402 dana 13.04.2022.

13. travnja 2022. | Novosti

Dana 13.04.2022. u 06:15 sati od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za promet zaprimljena je obavijest o nesreći u kolodvoru Zagreb Ranžirni gdje je u 03:47 sati prilikom manevriranja manevarskog sastava sastavljenog od lokomotive broj 91 81 1116 032-4 i tri vagona serije tads-z sa 11. na 10. kolosijek u prijemnoj skupini kolosijeka došlo do naleta manevarskog sastava na vagone koji su stajali na 10. kolosijeku.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba te je nastala manja materijalna šteta na lokomotivi.
Nakon što se prikupe svi relevantni podaci u svezi nesreće i napravi analiza svih prikupljenih podataka, utvrditi će se da li je bilo propusta u svezi sigurnosti željezničkog sustava, te će se odlučiti o pokretanju/nepokretanju sigurnosne istrage predmetne nesreće.

 

Skip to content