AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Očevid ozbiljne nesreće u kolodvoru Borongaj na pruzi oznake M102 dana 18.03.2022.

Očevid ozbiljne nesreće u kolodvoru Borongaj na pruzi oznake M102 dana 18.03.2022.

25. ožujka 2022. | Novosti

Dana 18.03.2022. u 08:26 sati od strane društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za promet zaprimljena je obavijest o ozbiljnoj nesreći u kolodvoru Borongaj, na međunarodnoj pruzi oznake M102 (Zagreb GK – Dugo Selo), u KM 429+485, gdje je dana 18.03.2022. u 08:20 sati došlo do strujnog udara NN muške osobe. Prilikom neovlaštenog penjanja od strane NN muške osobe na deponirani teretni vagon serije Zas-z broj 31 78 7850086-5, koji se nalazio u kolodvoru Borongaj na 5. kolosijeku, došlo je do neposrednog kontakta sa kontaktnom mrežom i strujnog udara, uslijed čega je NN muška osoba ostala nepomično ležati na krovu vagona.

Od posljedica strujnog udara NN muška osoba je smrtno stradala.

Na vagonu i infrastrukturi nije zabilježena materijalna šteta.
Nakon obavljenog očevida i analize svih prikupljenih podataka, utvrđeno je da nije bilo propusta u vezi sigurnosti željezničkog sustava. Stoga je donesena odluka o nepokretanju sigurnosne istrage predmetne ozbiljne nesreće željezničke.

Skip to content