AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Ozbiljna nesreća nalet teretnog vlaka broj 81218 na vozilo za posebne namjene (TMD), Meja – Škrljevo,11. prosinca 2023.

Ozbiljna nesreća nalet teretnog vlaka broj 81218 na vozilo za posebne namjene (TMD), Meja – Škrljevo,11. prosinca 2023.

14. prosinca 2023. | Novosti

Dana 11. prosinca 2023. godine u 09:05 sati, Agencija je zaprimila informaciju o nastanku ozbiljne nesreće na pruzi oznake M202 između kolodvora Meja i Škrljevo, gdje je u 08:50 sati došlo do naleta teretnog vlaka br. 81218 na vozilo za posebne namjene (TMD) u km 635+155.

Nakon nastanka  sudara teretni vlak br. 81218, s obzirom na svoju masu i brzinu, odgurao je TMD do km 640+300 na pruzi oznake M202 gdje dolazi do iskliznuća teretnog vlaka br. 81218 koji u svom sastavu ima 19 teretnih vagona serije Tagnpps. Prilikom iskliznuća teretnog vlaka br. 81218 sastavljenog od dvije lokomotive i 19 teretnih vagona serije Tagnpps natovarenih kukuruzom došlo je do značajnih oštećenja na jednoj lokomotivi, na svim teretnim vagonima i na željezničkoj infrastrukturi.

Istražitelji Agencije obavljali su očevidne radnje dana 11., 12. i 13. prosinca 2023. godine. Glavni istražitelj željezničkih nesreća pokrenuo je sigurnosnu istragu ozbiljne nesreće dana 12. prosinca 2023. godine.

Po završetku predmetne istrage Agencija će sukladno čl. 132. st. 3. i 4. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20) objaviti na web stranicama Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu www.ain.hr u obliku Konačno izvješća o predmetnoj nesreći u kojem će se utvrditi ključni sigurnosni čimbenici koji su uzrokovali ili na neki drugi način doprinijeli nastanku nesreće.

Skip to content