AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Preporuke

AIN/06-SR-1/2024

Željeznički prijevoznik RCCC, trebao bi prilikom praktičnog osposobljavanja strojovođa posvetiti veću pozornost u dijelu oko postupaka kočenja, osiguranja od samopokretanja vlakova te izvođenja proba kočenja, naročito na prugama s većim nagibima kako bi se u...

AIN04-SR-02/2024

AIN tvrtci 'Fleet Air International Kft.' koja je vlasnik i operator zrakoplova SAAB 340A, registarske oznake HA-TAD, daje sigurnosnu preporuku da u listu postupaka u nuždi (emergency check list) ugradi tekst kojim će se definirati da u slučaju prestanka rada...

AIN04-SR-01/2024

AIN tvrtci 'Fleet Air International Kft.' koja je vlasnik i operator zrakoplova SAAB 340A, registarske oznake HA-TAD, daje sigurnosnu preporuku da u listu postupaka u nuždi (emergency check list) ugradi tekst kojim će se definirati da u slučaju prestanka rada...

AIN05-SL-2/2024

Nužnost razumijevanja međusobne povezanosti i primjene Pravila o izbjegavanju sudara na moru Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je potpuno i cjelovito razumijevanje Pravila o izbjegavanju sudara na moru - ne samo...

AIN05-SL-1/2024

Nužnost savjesnog izviđanja i poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera i radnji radi izbjegavanja rizika od sudara Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je savjesno izviđanje i poduzimanje pravovremenih...

AIN/06-SR-12/2023

Upravitelj infrastrukture trebao bi dodatno razraditi tehnološki proces rada kolodvora Škrljevo za slučajeve kod rastavljanja teretnih vlakova s krajnjim odredištem u kolodvoru Šoići.

AIN/06-SR-14/2023

Uključeni željeznički prijevoznik u suradnji s ovlaštenim održavateljem vozila trebao bi razraditi postupke ispitivanja ispravnosti ručne kočnice na dizel motornom vlaku serije 7122.

AIN/06-SR-13/2023

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi, dok se ne razrade postupci ispitivanja ispravnosti ručne kočnice u situacijama dužeg zadržavanja dizel motornog vlaka serije 7122 uslijed kvara na pruzi bez obzira na nagib pruge, propisati da se uz upotrebu ručne kočnice...

AIN04-SR-07/2023

Piloti koji lete panoramske letove te žele putnicima omogućiti zanimljive letove s atraktivnim vizurama, trebali bi obratiti pozornost da sigurnost leta ne bude ugrožena na račun atraktivnosti takvog leta.

AIN04-SR-06/2023

Piloti bi tijekom planiranja leta i samog leta trebali predvidjeti i uzeti u obzir moguća lokalna zračna strujanja uzrokovana trenutnom meteorološkom situacijom i karakteristikama određenog područja te putanju i režim leta prilagoditi tako da ne dođe do ugrožavanja...

AIN04-SR-04/2023

Piloti tijekom leta ne bi trebali birati putanju koja zbog reljefa (kanjon) ili nekih drugih razloga ne ostavlja alternativne mogućnosti za postupanje u nuždi.

AIN04-SR-03/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano voditi brigu o vidljivosti oznaka na uzletno sletnim stazama. Prije i poslije godišnje košnje trave na cijeloj...

AIN/06-SR-11/2023

Upravitelj infrastrukture, trebao bi uvesti dodatne mjere i procedure kojima će osigurati sigurno odvijanje prometa u slučajevima kad se na signalno sigurnosnim uređajima ne može točno utvrditi uzrok kvara, a koji se otklanja na način ručnog resetiranja signalno...

AIN04-SR-02/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi sanirati oštećenja u ogradi oko civilnog dijela Aerodroma Lučko na zadovoljavajući način, tj. na način da se spriječi ulazak...

AIN04-SR-01/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko - Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano imati uvid u stanje ograde oko civilnog dijela Aerodroma Lučko za koji je nadležan. To bi se trebalo postići...

AIN/06-SR-10/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi u dodatni sadržaj redovitog poučavanja za čuvare pruga - ophodare uključiti veću pozornost oko analiziranja svih rizika rada na otvorenoj pruzi.

AIN/06-SR-09/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi poboljšati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću uvođenjem i praćenjem mjera sigurnosti za sigurno obavljanje rada čuvara pruge – ophodara na otvorenoj pruzi, te identificirati i procjeniti rizike koji proizlaze iz ljudskih i...

AIN/06-SR-08/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi poboljšati nadzor SS uređaja sukladno odredbama Pravilnika o održavanju SS uređaja (HŽI-400) i Upute o postupku radnika izvršnih službi sa SS i telekomunikacijskim uređajima (HŽI-432).

AIN/06-SR-07/2023

Na svim vučnim željezničkim vozilima koja prometuju područjem željezničkih pruga RH u slučajevima vožnje po nalogu prilikom prelaska preko balize, ugrađena AS oprema na vozilima trebala bi ograničiti brzinu vožnje do Vmax= 40 km/h, a vožnja do slijedećeg prostornog...

AIN/06-SR-05/2023

Željeznički prijevoznici na području RH dužni su redovno jednom mjesečno provesti usklađivanje vremena video zapis vožnje vlaka i uređaja za digitalni zapis brzine kretanja.

AIN/06-SR-03/2023

Uključeni željeznički prijevoznik, HŽPP, trebao bi u sadržaj za stručno osposobljavanje strojovođa uključiti veću pozornost oko opasnosti prolaska vlaka pored signala koji zabranjuju daljnju vožnju, kao i veću pozornost za obveznu primjenu odredbi Pravilnika o...

AIN/06-SR-02/2023

Sva vučna željeznička vozila koja sudjeluju u prijevozu putnika, a prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima za video zapis vožnje vlaka prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027....

AIN/06-SR-01/2023

Sva vučna željeznička vozila koja prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima s digitalnim zapisom brzine kretanja prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027. godine.

AIN05-SR-2/2023

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporučuje se s Hrvatskim registrom brodova razriješiti sve nejasnoće vezane uz obvezu primjene zahtjeva Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih brodova (2012.) koji se odnose na postojeće (u kontekstu definicija...

AIN05-SR-1/2023

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporučuje se iznaći način kako da se u najkraćem mogućem roku svi postojeći ribarski brodovi hrvatske državne pripadnosti opreme ugrađenim sustavima za gašenje požara u prostorijama strojeva (sukladno zahtjevima važećih...

AIN/06-SR-13/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti prolaza vlaka pored signala koji zabranjuje daljnju vožnju.

AIN/06-SR-15/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, Transagent, trebao bi revidirati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću, tako da primjenjujući sve vlastite postupke i metode za otkrivanjem i provedbom procjene rizika, implementira sigurnosne mjere za upravljanjem rizikom...

AIN/06-SR-11/2022

Uključeni željeznički prijevoznik u slučajevima kada se vožnja vlaka provodi uz prisustvo pilota, trebao bi u svakom trenutku osigurati pilotu nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka.

AIN/06-SR-12/2022

ASŽ trebala bi prilikom izdavanja Odobrenja za uporabu pojedinih vučnih vozila ili garnitura obratiti veću pozornost na one serije vozila koje su opremljene sjedalicom za pilota, da isti ima nesmetani uvid u trenutnu brzinu kretanja vlaka obzirom na predviđeno mjesto...

AIN/06-SR-06/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja obraditi postupak kod zaustavljanja vlaka na pruzi kada su sredstva za sporazumijevanje sa susjednim kolodvorima ili TK dispečerom nedostupna, sukladno...

AIN/06-SR-07/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka dokazane komunikacije u željezničkom prometu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i...

AIN/06-SR-08/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, ENNA, trebao bi ponovno procijeniti rizik/hazard koju stvara opasnost prolaska vlaka pored signala koji pokazuje signalni znak "Stoj" i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera.

AIN/06-SR-09/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi sukladno Priručniku za održavanje radio dispečerske mreže redovito provoditi mjerenja u skladu s propisanim vremenskim rokovima te za isto voditi uredne evidencije.

AIN/06-SR-10/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi obavijestiti sve željezničke prijevoznike da komunikacija putem mobilnih uređaja koji posjeduju željeznički prijevoznici, a isti su van službenog zatvorenog sustava komunikacije nije način propisane dokazane komunikacije.

AIN/06-SR-02/2022

Upravitelj infrastrukture trebao bi osigurati da se plan izvođenja radova izrađuje sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima Dodatku IV. („Narodne novine“, broj 48/18), te bitne odredbe primjenjivati u svojim brzojavkama.

AIN/06-SR-03/2022

Uključeni željeznički prijevoznik, društvo HŽ Cargo, trebao bi na redovitim poučavanjima strojovođa u sadržaju poučavanja uključiti veću pozornost oko poučavanja postupaka opasnosti naleta vlaka na pružne radnike prilikom izvođenja radova.

AIN/06-SR-04/2022

Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala revidirati svoj Registar procjene rizika i ažurirati ga gdje je to potrebno kako bi se u dovoljnoj mjeri obuhvatila opasnost naleta vlaka na sve pružne radnike prilikom njihovog izvođenja...

AIN/06-SR-05/2022

Tvrtka „Remont pruga Matić“ d.o.o., u svojstvu podizvođača radova, bi trebala razviti i implementirati postupak praćenja i procjene identifikacije i razvoja kontinuiranog sigurnosnog učinka i kompetentnosti svog radnog osoblja, kako bi osigurala da se radovi...

AIN05-SR-1/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, uzevši u obzir pojedine nalaze procjene trenutnog stanja INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu s aspekta sigurnosti i zaštite mora i morskog okoliša, a koji su sadržani u...

AIN05-SR-2/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da prvenstveno pristupi ugradnji sljedećih elemenata, koji su potrebni za sigurniji prihvat brodova određenih veličina/dimenzija na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (čija...

AIN05-SR-3/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (posebice njegovog obalnog ruba), poboljšati osvijetljenost adekvatnim rasvjetnim tijelima u sigurnosnoj izvedbi te...

AIN05-SR-4/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u dogovoru s Lučkom upravom Split, na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu sanirati postojeće i/ili nabaviti nove bokobrane radi stabilnijeg priveza tankera.

AIN05-SR-5/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi plan, tj. nacrt standardnog priveza broda („ship standard mooring scheme“) na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, prilagođen dimenzijama i strani priveza brodova...

AIN05-SR-6/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, prethodno privezu svakog tankera (neovisno da li je brod u kabotaži ili u međunarodnoj plovidbi) na vez br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, osigurati nazočnost...

AIN05-SR-7/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati pouzdanu i kvalitetnu komunikacijsku vezu između broda i operativnog (stručnog) osoblja na terminalu, koja mora biti uspostavljena i održavana za svo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu...

AIN05-SR-8/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se definirati granične vrijednosti (srednje) brzine vjetra u 30-sekundnim vremenskim intervalima za: obustavu manipulacije teretom, odspajanje cijevi za manipulaciju teretom i isplov broda. Pritom se predlaže...

AIN05-SR-9/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-8/2021, podešavanje anemometra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na način da, osim trenutnih udara vjetra, može mjeriti i bilježiti...

AIN05-SR-10/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da internim aktima propiše obvezu da se, u slučaju prekida rada anemometra, odnosno nemogućnosti pouzdanog određivanja brzine i/ili smjera vjetra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne...

AIN05-SR-11/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati redovito zaprimanje službeno priznatih vremenskih izvješća, upozorenja i prognoza, posebno izrađenih za konkretnu mikrolokaciju INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-12/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se pribaviti posljednje, šesto izdanje stručne publikacije ISGOTT (2020.) za potrebe INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se njime koristili u svrhu dodatnih...

AIN05-SR-13/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi Operativni priručnik terminala („Terminal Operating Manual“) koji sadrži jasno propisane standardne procedure i postupke na terminalu, ažurirane nacrte/skice te druge informacije relevantne isključivo za...

AIN05-SR-14/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-13/2022, izraditi poseban plan potrebnih radnji u slučajevima hitnoće/nužde („emergency/contingency plan“) tijekom boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C...

AIN05-SR-15/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u suradnji s Lučkom upravom Split, izraditi informativni priručnik (brošuru) o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, koji će objediniti sve relevantne podatke o terminalu...

AIN05-SR-16/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se prijava i podnošenje informacija o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na OCIMF-ovu internetsku stranicu koja sadrži globalnu bazu relevantnih podataka o tankerskim...

AIN05-SR-17/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se iznalaženje efikasnog načina unaprjeđenja i promicanja „safety“ kulture, odnosno svijesti o sigurnosti („safety awareness“) te dosljednu provedbu i adekvatan nadzor istog. Pritom, naglasak treba biti na sloganu...

AIN05-SR-18/2022

Preporučuje se kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. u čim kraćem roku osigurati pohađanje tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije („Basic training for oil tanker and chemical tanker cargo operations“) za svo stručno/operativno...

AIN05-SR-19/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split, člankom 35. propisati da brod tanker mora imati siguran privez koji će omogućiti i brzi...

AIN05-SR-20/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu osiguravanja stalne pripravnosti relevantnih službi (privezivača, tegljača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom i vatrogasaca) tijekom cjelokupnog boravka broda na vezu br. 2 INA...

AIN05-SR-21/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, nastavno na preporuku AIN05-SR-20/2022, pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu ovlaštene stručne osobe koncesionara („Loading Master“) na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu...

AIN05-SR-22/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične vrijednosti (trenutne i srednje) brzine vjetra za sigurno manevriranje tankera u Splitskoj luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala...

AIN05-SR-23/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-24/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u...

AIN05-SR-25/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split prilagoditi broj dostupnih tegljača i vučnu silu na kuki pojedinog tegljača („bollard pull“) potrebama brodova koji smiju pristajati uz INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, pritom vodeći...

AIN05-SR-26/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split, propisati i uspostaviti redovito održavanje sastanaka lučke koordinacije i planiranja. Svrha navedenih sastanaka je...

AIN05-SR-27/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, pravilnikom/pravilnicima propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa), za...

AIN05-SR-28/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split atestiranjem odrediti sigurno/dozvoljeno radno opterećenje (SWL/WLL) svih priveznih elemenata (bitvi, polera i privezne plutače) na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Dobivena opterećenja...

AIN05-SR-29/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split te na web stranici Lučke uprave Split, ažurirati i uskladiti podatke o dubinama INA tankerskog terminala...

AIN05-SR-30/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split te u Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod...

AIN05-SR-31/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. da osigura da se planiranje putovanja, tj. prenošenje istog na nautičke karte te jasno razgraničavanje sigurnih voda od područja nesigurnih za plovidbu broda na nautičkim kartama provodi u skladu s utvrđenim pravilima...

AIN05-SR-32/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. ugradnja senzora za praćenje opterećenja konopa na kočnicama brodskih priteznih vitla („load sensors“), s mogućnošću lokalnog i daljinskog očitavanja vrijednosti (npr. sa zapovjedničkog mosta), na sve novogradnje (nosivosti)...

AIN05-SR-33/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti VTS, lučke kapetanije i MRCC Rijeka na odredbe članka 75.č Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), prema kojima navedeni...

AIN05-SR-34/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti lučke uprave na odredbe članaka 5. i 19. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari,...

AIN05-SR-35/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-36/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-37/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te...

AIN05-SR-38/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se...

AIN05-SR-39/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se...

AIN/06-SR-01/2022

Uključena radionica za održavanje vagona trebala bi revidirati svoj Registar rizika revizije željezničkih vozila i ažurirati ga kada je to potrebno kako bi se u potrebnoj mjeri obuhvatili svi razumno predvidivi rizici, te kako bi se isti uklonili usvajanjem...

AIN04-SR-05/2021

Slovačke civilne zrakoplovne vlasti bi trebale tijekom svog nadzora podržati mehaničara održavanja pri uvođenju postupaka i metoda za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).

AIN04-SR-06/2021

Mehaničar predmetnog zrakoplova bi trebao tijekom održavanja zrakoplova uvesti postupke i metode za smanjenje pogreške prilikom izvođenja radova održavanja jedne osobe, opisanih u Odluci 2020/002/R, AMC1 ML.A.402(b)(8).

AIN/06-SR-09/2021

Upravitelj infrastrukture trebao bi razraditi dodatne postupke/metode procijene rizika na dionicama pruga gdje su ugrađeni drveni pragovi s obzirom na njihovu starost i utvrditi potrebne mjere kako bi rizik držali pod kontrolom.

AIN05-SR-1/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se osigurati mogućnost prigušivanja svjetline svih uređaja ugrađenih na zapovjedničkim mostovima brodova kojima upravlja, na način da isti ne otežavaju izviđanje u noćnim uvjetima.

AIN05-SR-2/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se zatamnjena akrilna stakla na pramčanoj strani krila zapovjedničkog mosta broda „Tijat“ ukloniti ili zamijeniti adekvatnijim neobojenim staklima (uz koja se mogu postaviti štitnici od sunca koji se moraju moći...

AIN05-SR-3/2021

Brodarskom društvu Jadrolinija Rijeka preporučuje se, uz zapovjednika broda, osigurati prisustvo još jednog časnika plovidbene straže na državnoj brodskoj liniji br. 505 Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin – Šibenik i obratno, koji bi mogao preuzeti...

AIN05-SR-4/2021

Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osvježiti znanje časnika plovidbene straže ili ih dodatno educirati o pravilima za izbjegavanje sudara na moru, kao i o nacionalnim regulatornim obvezama plovidbe na odgovarajućoj udaljenosti od obale, brzinom ne većom od...

AIN05-SR-5/2021

Obrtu Fažanka Tours preporučuje se osigurati poštivanje nacionalnih regulatornih obveza koje se odnose na prijavu odlaska broda iz luke i najavu dolaska u iduću luku pristajanja, plovidbu dodijeljenom kategorijom plovidbe te ukrcaj osposobljenih i zdravstveno...

AIN/06-SR-07/2021

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi poduzeti radnje u svezi ugradnje detektora požara u prostoru motora i hidrostatskog prijenosnika, na garniturama serije 7121 i 7122.

AIN/06-SR-08/2021

Uključeni željeznički prijevoznik trebao bi kod slijedećeg procesa redovnog popravka na garniturama serije 7121 i 7122 poduzeti postupke u svezi ugradnje automatskog sustava gašenja požara.

AIN04-SR-03/2021

Operator aerodroma Lučko - AK Zagreb, trebao bi izraditi procedure za izvanredno slijetanje motornih zrakoplova na USS10/28R, sukladno preporuci HKZP-a koja glasi: „Dostaviti prijedlog operatoru aerodroma Lučko da se u Naputak o uporabi aerodroma uvrsti mogućnost i...

AIN04-SR-04/2021

FPZ-HZNS bi trebao analizom predmetnog događaja ispraviti dosadašnju praksu kojom se Liste provjera ne koriste u svakoj za to predviđenoj situaciji.

AIN/06-SR-05/2021

Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi pregledati i ažurirati svoj sustav upravljanja sigurnošću tj. dio koji se odnosi na Upute za strojovođe, te specificirati postupak pravilnog osiguranja vlaka od samopokretanja uvođenjem specifikacija položaja kočnika, kako bi se...

AIN/06-SR-06/2021

Željeznički prijevoznik (TH) trebao bi procijeniti rizike koje stvara opasnost „nepropisnog osiguranja vlaka“, pogotovo kod strojnog osoblja koje je nedavno položilo ispit osposobljavanja, i ukloniti ga usvajanjem dodatnih mjera kako bi se smanjio rizik od ljudske...

AIN-SR-01/2021

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija, kao i sigurnosti građana koji se zateknu na području aerodroma, vlasnik Aerodroma Sinj – Grad Sinj trebao bi izraditi zaštitnu ogradu oko površine aerodroma.

AIN-SR-02/2021

Operator aerodroma aeroklub Sinj trebao bi izraditi operativne procedure za vuču jedrilica, slijetanje sa pričvrščenim konopom i odbacivanje konopa, te ih uvrstiti u „Naputak o uporabi aerodroma Sinj“.

AIN/06-SR-04/2021

Upravitelj infrastrukture trebao bi primjeniti pouzdanije rješenje postizanja kontrole spuštanja branika kojima se rukuje ručno (ručicom) na svim mjestima prijelaza po primitku prednajave otpreme vlaka.

Skip to content