AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN/06-SR-3/2020

AIN/06-SR-3/2020

Grad Pula treba pokrenuti potrebne radnje u svezi pristupne ceste između dijela kuća oko DV Maslačak i ŽCP Šijana, a u cilju ukidanja ŽCP Vernalska (poglavlje 4.2.8).

Povezana istraga:

Skip to content