AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-01/2023

AIN04-SR-01/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko – Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano imati uvid u stanje ograde oko civilnog dijela Aerodroma Lučko za koji je nadležan. To bi se trebalo postići periodičnim i dovoljno čestim obilascima spomenute ograde i evidentiranjem postojećih i novonastalih oštećenja.

Povezana istraga:

Skip to content