AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-01/2024

AIN04-SR-01/2024

AIN tvrtci ‘Fleet Air International Kft.’ koja je vlasnik i operator zrakoplova SAAB 340A, registarske oznake HA-TAD, daje sigurnosnu preporuku da u listu postupaka u nuždi (emergency check list) ugradi tekst kojim će se definirati da u slučaju prestanka rada električne hidrauličke pumpe jedan od pilota uporabom ručne hidrauličke pumpe održava pritisak u hidrauličkom sustavu zrakoplova unutar limita 2100 – 2900 psi.

Povezana istraga:

Skip to content