AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04_SR_ 02-2015

AIN04_SR_ 02-2015

U skladu sa Zakonom o kritičnim infrastrukturama (NN. 56/13) i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture na prijedlog nadležnog tijela državne uprave te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura (NN. 108/13), te prijedlogom Registra kritičnih vrijednosti i Pregledom kritičnih infrastruktura HKZP, od strane nadležnih tijela provesti postupak za potvrđivanje popisa kritične infrastrukture HKZP.

Povezana istraga:

Skip to content