AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-1/2020

AIN05-SR-1/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se osigurati da sve informacije u vezi sa Sustavom upravljanja sigurnošću budu dostupne brodskoj posadi na radnom ili drugom njima razumljivom jeziku.

Povezana istraga:

Skip to content