AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-10/2019

AIN05-SR-10/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na pregled sustava električne energije, protupožarne zaštite i opreme, kao i odgovarajuću familijarizaciju s istima svih osoba koje na ovim brodovima rade te njihovu uvježbanost za izvanrednu situaciju požara na brodu.

Povezana istraga:

Skip to content