AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-16/2022

AIN05-SR-16/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se prijava i podnošenje informacija o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na OCIMF-ovu internetsku stranicu koja sadrži globalnu bazu relevantnih podataka o tankerskim terminalima (MTIS – „Marine Terminal Information System“) te tako omogućiti korisnicima terminala pristup tim podatcima i prije nego li se brod priveže za terminal.

Povezana istraga:

Skip to content