AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-25/2022

AIN05-SR-25/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split prilagoditi broj dostupnih tegljača i vučnu silu na kuki pojedinog tegljača („bollard pull“) potrebama brodova koji smiju pristajati uz INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, pritom vodeći računa o izvanrednim okolnostima koje mogu nastati, a prilikom čega može biti potreban dodatni broj i/ili snaga tegljača, kao i o realnim potrebama za uslugama tegljenja drugih plovnih objekata koji pristaju u splitskoj luci, posebice u slučajevima hitnoće/nužde.

Povezana istraga:

Skip to content