AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-8/2020

AIN05-SR-8/2020

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama regulirati obavezu korištenja sigurnosne kontrolne liste prilagođene operaciji snabdijevanja brodova gorivom iz vozila i s terminala (poput Sigurnosne kontrolne liste za snabdijevanje pogonskim gorivom iz drugog broda).

Povezana istraga:

Skip to content