AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN05-SR-8/2022

AIN05-SR-8/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se definirati granične vrijednosti (srednje) brzine vjetra u 30-sekundnim vremenskim intervalima za: obustavu manipulacije teretom, odspajanje cijevi za manipulaciju teretom i isplov broda. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije terminala (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku upravu Split, Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Tako definirane vrijednosti trebalo bi koristiti i prilikom ispunjavanja Sigurnosne kontrolne liste broda/obala te ih se dosljedno pridržavati za cijelo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Prilikom potpisivanja Sigurnosne kontrolne liste brod/obala, potrebno je odgovornom brodskom osoblju naglasiti da se granične (srednje) vrijednosti brzine vjetra odnose na 30-sekundne intervale.

Povezana istraga:

Skip to content