AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Prijava pomorske nesreće/nezgode

Prijava pomorske nesreće/nezgode

Člankom 49.lj Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) propisana je obveza obavješćivanja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o pomorskim nesrećama i nezgodama kako slijedi:

  • Sva tijela javne vlasti koja su nadležna za pomorski promet i sigurnost plovidbe te druga državna tijela, kao i sve fizičke i pravne osobe koje steknu saznanje o događaju pomorske nesreće ili su u pomorsku nesreću uključeni, dužni su bez odgađanja o tome obavijestiti Agenciju, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način, uvjeti i ovlasti za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća.

Obavijest o pomorskoj nesreći ili nezgodi moguće je dostaviti Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu na sljedeće načine:

Obavijest o pomorskoj nesreći ili nezgodi mora minimalno sadržavati opis pomorske nesreće ili nezgode, vrijeme i poziciju pomorske nesreće ili nezgode te identifikaciju plovila koje je ili koja su povezana s pomorskom nesrećom odnosno nezgodom koja se prijavljuje. Osim navedenog sadržaja, člankom 10. stavkom 2. Uredbe o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda („Narodne novine“, broj 122/15) propisan je i preporučeni opširniji sadržaj takve obavijesti.

Skip to content