AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Sporazum o suradnji u vezi sa istragama nesreća u željezničkom prometu, između Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) i Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER)

Sporazum o suradnji u vezi sa istragama nesreća u željezničkom prometu, između Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) i Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER)

08. veljače 2023. | Novosti

Dana 02. veljače 2023. godine potpisan je Sporazum o suradnji u vezi sa istragama nesreća u željezničkom prometu, između Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) i Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER).

Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Alana Vukić, i generalni direktor Agencije za istraživanje željezničkih nesreća u Rumunjskoj, Laurentiu Dumitru, potpisali su Sporazum o suradnji u Bukureštu u prostorijama AGIFER-a.

Na sastanku i potpisivanju sporazuma prisustvovali su i istražitelji željezničkih nesreća te ostali zaposlenici AGIFER-a, te AIN istražitelji željezničkih i zrakoplovnih nesreća.

Cilj sporazuma je suradnja rumunjskog i hrvatskog istražnog tijela u istraživanju željezničkih nesreća te daljnji razvoj za neovisno, stručno i efikasno obavljanje poslova dvaju istražnih tijela.

Temeljem sporazuma razmjenjivat će se mišljenja, informacije i iskustva, surađivat će se i na organizaciji međusobnih edukacija i treninga istražitelja što predstavlja jednu od najvažnijih odrednica u radu i upravljanju za kvalitetno obavljanje istražnih radnji i kvalitetnu izradu završnih izvješća.

Također, u Bukureštu je održan i sastanak sa generalnim direktorom Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) koji obavljaju poslove istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova u Rumunjskoj, s ciljem upoznavanja i moguće buduće suradnje.

Skip to content