AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Sudjelovanje predstavnica AIN-a na obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti

Sudjelovanje predstavnica AIN-a na obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti

14. listopada 2022. | Novosti

Predstavnice AIN-a prisustvovale su u ponedjeljak 10. listopada 2022. svečanom obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u 2022. godini obilježio je 38 godina održavanja nastave na sveučilišnoj razini studiranja te 30.- tu obljetnicu Zavoda za aeronautiku.

 

Skip to content