AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Incident lom kotača na lokomotivi – Rijeka, 20.01.2016.

Incident lom kotača na lokomotivi – Rijeka, 20.01.2016.

Incident lom kotača na lokomotivi – Rijeka, 20.01.2016.

Ukratko:

Dana 20. siječnja 2016. godine u 22:45 sati pri dolasku strojnog vlaka broj 69047 u kolodvor Rijeka Brajdica utvrđen je prijelom lijevog monoblok kotača na prvom vratilu lokomotive 1141-012. Zbog ovog incidenta nije došlo do prekida željezničkog prometa.

U incidentu nitko nije stradao niti je ozlijeđen.

Izravni uzrok ovog incidenta:

  • toplinske promjene materijala vijenca kotača koje su inicirale pojavu pukotina na površini kotrljanja kotača (poglavlje 7.4). Toplinske promjene uzrokovane su kočenjem lokomotive

Čimbenici koji su pridonijeli ovom incidentu:

  • lokomotive serije 1141, podserije 000, opremljene su mehanizmom kočenja koji kinetičku energiju lokomotive tijekom kočenja na obodu kotača pretvara u toplinsko energiju (poglavlje 8.2),
  • lokomotive serije 1141, podserije 000 nisu opremljene kočnicom za elektrodinamičko kočenje (poglavlje 8.2),
  • konfiguracija i stanje pruge M 202 (poglavlje 8.5).

Organizacijski čimbenici:

  • lokomotive serije 1061 zamijenjene su lokomotivama serije 1141, a da prethodno nije napravljena analiza rizika kod zamjene serije vozila u svezi tehničkih karakteristika vozila serije 1141 podserija koje nisu opremljene elektrodinamičkom kočnicom na brdskim prugama (poglavlje 8.2. i 8.3).

Sigurnosna preporuka
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu nema sigurnosnih preporuka vezanih za ovaj incident

Detalji istrage:

ID istrage 341-09/16-03/69
Početak istrage 20.01.2016.
Kraj istrage 30.01.2017.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content