AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Izlijevanje pogonskog goriva prilikom ukrcaja istog na brod “Fidelity” – terminal Bršica, Lučki bazen Raša, 22.06.2018.

Izlijevanje pogonskog goriva prilikom ukrcaja istog na brod “Fidelity” – terminal Bršica, Lučki bazen Raša, 22.06.2018.

Izlijevanje pogonskog goriva prilikom ukrcaja istog na brod “Fidelity” – terminal Bršica, Lučki bazen Raša, 22.06.2018.

Ukratko:

Brod „Fidelity“ je dana 21. lipnja 2018. godine u 16:00 sati po lokalnom vremenu (UTC + 2) privezan za vez broj 4 terminala Bršica, u lučkom bazenu Raša Lučke uprave Rijeka. Svrha dolaska bio je ukrcaj stoke uz koju je u planu bilo ukrcati oko 320 tona brodskog ostatnog goriva (Residual Marine Fuel).

Kompanija INA – Industrija nafte, d.d. je kao jedan od ovlaštenika koncesije za obavljanje gospodarske djelatnosti dostave goriva brodovima na lučkom području luke Rijeka (izuzev bazena Omišalj) odabrana za snabdijevanje broda „Fidelity“ gorivom.

Snabdijevanje broda gorivom iz autocisterni je započelo 21. lipnja 2018. godine oko 23:20, a bilo je obavljano od strane djelatnika tvrtki Manšped d.o.o., Gržinčić d.o.o. i Tehno-prom Rijeka d.o.o. Nakon završetka ukrcaja goriva iz prve 3 autocisterne, iduća autocisterna još nije bila dovezena u luku te su vozači prekrcanih autocisterni napustili lučko područje, a članovi posade broda su napustili svoja mjesta za dežurstvo tijekom operacije ukrcaja goriva pritom ostavivši spojeno ukrcajno crijevo, otvoren ventil za ukrcaj goriva na brod te otvoren ventil tanka goriva broj 4.

Kada su četvrta i peta autocisterna dovezene na terminal, djelatnici prijevoznika brodskog ostatnog goriva su nastavili sa snabdijevanjem broda gorivom, a da o tome nisu obavijestili članove posade broda. Pri kraju prekrcaja pete autocisterne došlo je do prepunjavanja tanka goriva broj 4 i prelijevanja na palubu te s palube u more.

Kao posljedica pomorske nesreće, došlo je do onečišćenja broda te ozbiljnog onečišćenja mora i morskog okoliša Raškog zaljeva brodskim ostatnim gorivom. Onečišćenje gorivom je također zahvatilo obližnje brodice i uzgajalište školjki u blizini pomorske nesreće. Nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih članova posade broda, djelatnika prijevoznika brodskog ostatnog goriva kao ni drugih osoba.

U predmetnom slučaju, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izdala je sljedeće sigurnosne preporuke:

✓ AIN05-SR-1/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se osigurati da sve informacije u vezi sa Sustavom upravljanja sigurnošću budu dostupne brodskoj posadi na radnom ili drugom njima razumljivom jeziku.


✓ AIN05-SR-2/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se uspostaviti i održavati edukaciju ili druge načine upoznavanja članova posade broda sa Sustavom upravljanja sigurnošću, njegovom implementacijom i primjenom u svakodnevnim aktivnostima.


✓ AIN05-SR-3/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se proceduru Operacija ukrcaja goriva upotpuniti s uputama o postupanju u slučaju privremene obustave snabdijevanja broda gorivom.


✓ AIN05-SR-4/2020

Kompaniji Mary Marine Ltd preporuča se regulirati uvježbavanje posade za slučajeve izlijevanja ulja u intervalima ne duljim od 3 mjeseca te obavezu da se prije svakog planiranog snabdijevanja broda gorivom provodi obuka i upoznavanje s detaljima operacije i dužnostima svih članova posade uključenih u nadolazeću operaciju.


✓ AIN05-SR-5/2020

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporuča se na djelotvoran način osigurati dosljednu provedbu zakonskih, podzakonskih i koncesijskih odredbi s naglaskom na procedure u slučaju eventualnog prenošenja koncesije ili bilo kojih drugih prava iz koncesije na treće osobe i osiguravanje pridržavanja navedenih odredbi od strane trećih osoba na koje su koncesija ili prava iz koncesije prenesena.


✓ AIN05-SR-6/2020

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporuča se tijekom cijele operacije snabdijevanja brodova gorivom iz vozila osigurati prisustvo kompetentne stručne osobe koja mora poznavati engleski jezik ili drugi jezik na kojemu može učinkovito komunicirati s članovima posade broda.


✓ AIN05-SR-7/2020

Lučkoj upravi Rijeka preporuča se provoditi pojačan nadzor rada ovlaštenika koncesija koji rukuju opasnim ili onečišćujućim tvarima te ovlaštenika koncesija koji pružaju zaštitarske djelatnosti čuvanja, a u svrhu osiguravanja korištenja koncesijskih djelatnosti u skladu s obvezujućim zakonskim, podzakonskim i koncesijskim odredbama.


✓ AIN05-SR-8/2020

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture preporuča se u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama regulirati obavezu korištenja sigurnosne kontrolne liste prilagođene operaciji snabdijevanja brodova gorivom iz vozila i s terminala (poput Sigurnosne kontrolne liste za snabdijevanje pogonskim gorivom iz drugog broda).

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/18-01/40
Početak istrage 05.07.2018.
Kraj istrage 03.04.2020.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content