AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Nasukanje teretnog broda „RINELLA M“ – Kaštelanski zaljev, 06.02.2020.

Nasukanje teretnog broda „RINELLA M“ – Kaštelanski zaljev, 06.02.2020.

Nasukanje teretnog broda „RINELLA M“ – Kaštelanski zaljev, 06.02.2020.

Ukratko:

Dana 3. veljače 2020. godine brod „Rinella M“ je isplovio iz luke Rijeka za luku Split. Svrha dolaska je iskrcaj tereta „eurodiesel“ (Diesel Fuel UN 1202 – Ultra Low Sulfur Diesel) na tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Približno u isto vrijeme očekuje se i dolazak broda „Kijac“, tankera za ulje i kemikalije, namijenjenog dužobalnom razvozu naftnih derivata. Vremenske prognoze upozoravaju na jake udare N i NE vjetra tih dana, pogotovo za 5. i 6. veljače. Odlučeno i odobreno je da prioritet uplova ima „Rinella M“, a da „Kijac“ ide na sidrište.

U jutarnjim satima 4. veljače 2020. godine, brod „Rinella M“ privezao se svojom lijevom stranom uz terminal, s pramcem prema unutra („bow-in“), s 9 konopa na pramcu i 11 na krmi, a spušteno je i lijevo sidro s jednom uzom lanca u moru.

Po završetku iskrcaja tereta (6. veljače 2020.), na inicijativu terminala, odspojena je fleksibilna cijev za manipulaciju tereta i uzemljenje, a nedugo nakon toga i zaštitna opasavajuća brana. Isplov je dogovoren za jutarnje sate, po dnevnom svjetlu.

U 02:52 po lokalnom vremenu (UTC + 1) pramac se uslijed jakih udara bure počinje udaljavati od terminala. Pramčani dio broda biva otrgnut s veza te sa svoja 4 pramčana konopa povlači priveznu plutaču za sobom. Brodom upravlja zapovjednik koji uspijeva izvesti polukružni okret preko svoje desne strane u pravcu izlaza iz zaljeva. Posada podiže sidro iz mora i oslobađa preostale krmene konope. Naposljetku, brod isplovljava prema izlazu.

Držeći se generalno zapadnog kardinalnog kursa, zapovjednik ne skreće ulijevo između 2 navigacijske plutače prateći smjer plovnog puta kojim je i uplovio 2 dana ranije, nego produžuje više-manje ravno prema obližnjem otočiću Barbarinac. Dana 6. veljače 2020. u 03:17 brod „Rinella M“ se nasukao na pličinu istočno od otočića Barbarinac.

Kao posljedica pomorske nesreće, brod je pretrpio manja oštećenja u vidu oguljene zaštitne boje na pramčanom podvodnom dijelu oplate trupa broda te 14 pokidanih ili prerezanih konopa za privez koje je trebalo odmah zamijeniti.

Oštećena imovina trećih strana javlja se u vidu oštećenja dijela tankerskog veza – pukao je sidreni lanac privezne plutače koja je u slučaju broda „Rinella M“ korištena za privez pramčanih konopa.

Nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba te nije došlo do onečišćenja morskog okoliša.

Nasukanje teretnog broda „RINELLA M“ - Kaštelanski zaljev, 06.02.2020.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ovog incidenta, u cilju povećanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Agenciji za sigurnost željezničkog prometa sljedeće sigurnosne preporuke:

✓ AIN05-SR-1/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, uzevši u obzir pojedine nalaze procjene trenutnog stanja INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu s aspekta sigurnosti i zaštite mora i morskog okoliša, a koji su sadržani u maritimnoj studiji terminala izrađenoj 2020. godine, ne ugovarati (naručivati) prihvat brodova na predmetnom terminalu kojima duljina preko svega (LOA) prelazi 200 m.


✓ AIN05-SR-2/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da prvenstveno pristupi ugradnji sljedećih elemenata, koji su potrebni za sigurniji prihvat brodova određenih veličina/dimenzija na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (čija većina je predložena u maritimnoj studiji terminala izrađenoj 2020. godine):

-postavljanje dodatnih priveznih elemenata adekvatnih i transparentnih nosivosti na odgovarajućim lokacijama terminala, imajući u vidu postizanje čim povoljnijih horizontalnih i vertikalnih kutova djelovanja priveznih konopa
– opremanje budućih dodatnih priveznih elemenata i zamjena postojećih priveznih elemenata s daljinski upravljanim brzootpuštajućim kukama („quick release hooks“) te sustavom praćenja opterećenja priveznih elemenata („mooring load monitoring system“)
-ugradnja opreme za praćenje kretanja (brzine, udaljenosti, kuta prilaska terminalu) broda tijekom manevra priveza ili odveza, odnosno boravka na vezu („berthing aid system“).


✓ AIN05-SR-3/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, na području INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (posebice njegovog obalnog ruba), poboljšati osvijetljenost adekvatnim rasvjetnim tijelima u sigurnosnoj izvedbi te sustavom osvjetljenja u nuždi.


✓ AIN05-SR-4/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u dogovoru s Lučkom upravom Split, na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu sanirati postojeće i/ili nabaviti nove bokobrane radi stabilnijeg priveza tankera.


✓ AIN05-SR-5/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi plan, tj. nacrt standardnog priveza broda („ship standard mooring scheme“) na INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, prilagođen dimenzijama i strani priveza brodova koje terminal prihvaća te očekivanim meteorološkim uvjetima, a koji sadrži grafički prikaz privezanog broda na terminalu s naznačenim dimenzijama utvrdica i servisne platforme, njihovim međusobnim udaljenostima te udaljenosti privezne plutače od istočne utvrdice, grafički prikaz priveznih elemenata i njihova ograničenja (sigurno/dozvoljeno radno opterećenje – SWL/WLL, dozvoljeni broj konopa po priveznom elementu), raspored bokobrana i sl. Pritom je potrebno rukovoditi se nalazima iz maritimne studije terminala (izrađene 2020. godine) te surađivati s Lučkom upravom Split, Lučkom kapetanijom Split i peljarima splitske luke. Izrađeni plan mora biti transparentan i lako dostupan brodu u dolasku, kao i ostalim stranama uključenim u privezno/odvezne operacije na terminalu, uključujući i dežurne službe (peljari, tegljači, privezivači, lučka kapetanija itd.).


✓ AIN05-SR-6/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, prethodno privezu svakog tankera (neovisno da li je brod u kabotaži ili u međunarodnoj plovidbi) na vez br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, osigurati nazočnost ovlaštene i adekvatno kvalificirane stručne osobe („Loading Master“) tijekom rukovanja opasnim tvarima u razlivenom stanju, a po potrebi i za svo vrijeme boravka broda na terminalu (tijekom odgoda/prekida rukovanja opasnim tvarima, dužeg čekanja na isplov, nepovoljnih vremenskih uvjeta, kvarova, oštećenja i sl.), koja će koordinirati manipulacijom tereta i osiguravati sukladnost s propisima, međusobno dogovorenim sigurnosnim mjerama i dobrom pomorskom praksom.


✓ AIN05-SR-7/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati pouzdanu i kvalitetnu komunikacijsku vezu između broda i operativnog (stručnog) osoblja na terminalu, koja mora biti uspostavljena i održavana za svo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. U tu svrhu preporučuje se korištenje fiksne telefonske linije brod – terminal te sekundarnog (pomoćnog) načina komuniciranja putem prijenosnih radiouređaja.


✓ AIN05-SR-8/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se definirati granične vrijednosti (srednje) brzine vjetra u 30-sekundnim vremenskim intervalima za: obustavu manipulacije teretom, odspajanje cijevi za manipulaciju teretom i isplov broda. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije terminala (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku upravu Split, Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Tako definirane vrijednosti trebalo bi koristiti i prilikom ispunjavanja Sigurnosne kontrolne liste broda/obala te ih se dosljedno pridržavati za cijelo vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Prilikom potpisivanja Sigurnosne kontrolne liste brod/obala, potrebno je odgovornom brodskom osoblju naglasiti da se granične (srednje) vrijednosti brzine vjetra odnose na 30-sekundne intervale.


✓ AIN05-SR-9/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-8/2021, podešavanje anemometra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na način da, osim trenutnih udara vjetra, može mjeriti i bilježiti 30-sekundne srednje brzine vjetra, koje su mjerodavnije za uspoređivanje s dogovorenim i propisanim graničnim vrijednostima brzina vjetra. Također se preporučuje (elektroničkim putem i u realnom vremenu) omogućiti dostupnost prikaza podataka (o brzini i smjeru vjetra) ovlaštenoj (stručnoj) osobi koncesionara na terminalu („Loading Master“), a po mogućnosti i Lučkoj kapetaniji Split, LOC-u Split te splitskoj peljarskoj službi.


✓ AIN05-SR-10/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se da internim aktima propiše obvezu da se, u slučaju prekida rada anemometra, odnosno nemogućnosti pouzdanog određivanja brzine i/ili smjera vjetra na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, o istome obavijeste zainteresirane strane, kvar na anemometru otkloni u što skorijem roku, a da se za vrijeme boravka broda na vezu djelatnici terminala koriste brodskim anemometrom. Do ponovne uspostave pouzdanog načina mjerenja brzine i smjera vjetra na terminalu, potrebno je na temelju prevladavajućih i najavljivanih vremenskih uvjeta dodatno procijeniti da li se uplov, boravak i isplov broda može obavljati na siguran način.


✓ AIN05-SR-11/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se osigurati redovito zaprimanje službeno priznatih vremenskih izvješća, upozorenja i prognoza, posebno izrađenih za konkretnu mikrolokaciju INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.


✓ AIN05-SR-12/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se pribaviti posljednje, šesto izdanje stručne publikacije ISGOTT (2020.) za potrebe INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se njime koristili u svrhu dodatnih smjernica za čim sigurnije postupanje na terminalu te u sučelju brod – terminal.


✓ AIN05-SR-13/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se izraditi Operativni priručnik terminala („Terminal Operating Manual“) koji sadrži jasno propisane standardne procedure i postupke na terminalu, ažurirane nacrte/skice te druge informacije relevantne isključivo za INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, a koji mora biti dostupan na jeziku razumljivim svom uključenom osoblju na koje se odnosi. U priručniku također treba definirati uloge i zaduženja operativnog osoblja terminala, kao i procedure vezane uz (neke) slučajeve hitnoće/nužde, kao što su požar, onečišćenje uzrokovano izlijevanjem tereta ili hitna medicinska pomoć/intervencija.


✓ AIN05-SR-14/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, nastavno na preporuku AIN05-SR-13/2022, izraditi poseban plan potrebnih radnji u slučajevima hitnoće/nužde („emergency/contingency plan“) tijekom boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, a koji su prethodno identificirani postupkom procijene mogućih rizika („risk assessment“). Preporučuje se da navedeni plan bude u skladu sa smjernicama posljednjeg, 6. izdanja stručne publikacije ISGOTT (20.3 – „Terminal emergency planning – plan components and procedures“) te bi trebao uključivati propisane procedure i postupke u slučaju: potrebe dodatnog osiguravanja broda na vezu, hitnog prekida teretnih operacija i hitnog isplova broda s terminala, dozivanja (potrebnih dežurnih službi) u nuždi, interakcije s lokalnim vlastima i ostalim organizacijama. Nakon priveza broda, plan mora biti potvrđen s odgovornom osobom broda te potom dostupan (i razumljiv) svom uključenom operativnom osoblju broda i terminala.


✓ AIN05-SR-15/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se, u suradnji s Lučkom upravom Split, izraditi informativni priručnik (brošuru) o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, koji će objediniti sve relevantne podatke o terminalu i time omogućiti bolju informiranost korisnika te lakšu razmjenu i ažuriranje navedenih podataka. Preporučuje se da informativni priručnik (brošura) bude u skladu sa smjernicama posljednjeg, 6. izdanja stručne publikacije ISGOTT (15.2.2 – „Terminal Information Booklet“), 1. izdanja OCIMF-ove publikacije iz 2018. „Marine Terminal Information Booklet – Guidelines and Recommendations“ te bude dostupan (svim zainteresiranim stranama) na hrvatskom i engleskom jeziku.


✓ AIN05-SR-16/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se prijava i podnošenje informacija o INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu na OCIMF-ovu internetsku stranicu koja sadrži globalnu bazu relevantnih podataka o tankerskim terminalima (MTIS – „Marine Terminal Information System“) te tako omogućiti korisnicima terminala pristup tim podatcima i prije nego li se brod priveže za terminal.


✓ AIN05-SR-17/2022

Kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. preporučuje se iznalaženje efikasnog načina unaprjeđenja i promicanja „safety“ kulture, odnosno svijesti o sigurnosti („safety awareness“) te dosljednu provedbu i adekvatan nadzor istog. Pritom, naglasak treba biti na sloganu sigurnost ispred komercijalnog („safety before commercial“), tj. na minimiziranju komercijalnih utjecaja/pritisaka na sigurnost na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.


✓ AIN05-SR-18/2022

Preporučuje se kompaniji INA – Industrija nafte, d.d. u čim kraćem roku osigurati pohađanje tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije („Basic training for oil tanker and chemical tanker cargo operations“) za svo stručno/operativno osoblje na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.


✓ AIN05-SR-19/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split, člankom 35. propisati da brod tanker mora imati siguran privez koji će omogućiti i brzi isplov ako to bude potrebno, odnosno privez pramcem prema izlazu iz luke (desnim bokom uz terminal), osim u posebnim slučajevima kada to zahtijevaju tehnički uvjeti, a za što je potrebno zatražiti posebnu suglasnost Lučke kapetanije Split i Lučke uprave Split; dok se nalazi na vezu, tanker mora s morske strane imati u pripravnosti tegljeve za nuždu („fire wires“), odgovarajućeg promjera i duljine, koji moraju biti čvrsto privezani za bitve na pramcu i krmi broda te spušteni na jedan metar iznad površine mora, kako bi u slučaju nužde tegljači mogli prihvatiti tegalj i otegliti brod s INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.


✓ AIN05-SR-20/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu osiguravanja stalne pripravnosti relevantnih službi (privezivača, tegljača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom i vatrogasaca) tijekom cjelokupnog boravka broda na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, kako bi se na hitne dojave u iznimnim situacijama moglo pravovremeno reagirati te kako bi u slučaju nužde brod mogao sigurno i brzo isploviti iz luke.


✓ AIN05-SR-21/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, nastavno na preporuku AIN05-SR-20/2022, pravilnikom/pravilnicima propisati obvezu ovlaštene stručne osobe koncesionara („Loading Master“) na vezu br. 2 INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu da, u slučajevima nepovoljne vremenske prognoze i/ili pogoršavajućih vremenskih uvjeta, kao i u drugim slučajevima nužde/opasnosti koji zahtijevaju pružanje hitne asistencije brodu/terminalu, na vrijeme osigura prisutnost i promptnu reakciju relevantnih službi (privezivača, peljara, rukovatelja plutajućom zaštitnom branom, tegljača, vatrogasaca i sl.).


✓ AIN05-SR-22/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične vrijednosti (trenutne i srednje) brzine vjetra za sigurno manevriranje tankera u Splitskoj luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke.


✓ AIN05-SR-23/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Također, u slučajevima hitnoće/nužde, preporučuje se iznimno odobravati isplov iz luke svim tankerima (neovisno o dimenzijama) u noćnim satima radi uklanjanja prijetnji sigurnosti ljudi, imovine ili mora i morskog okoliša.


✓ AIN05-SR-24/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split pravilnikom/pravilnicima propisati granične uvjete vidljivosti za manevriranje tankera u luci. Pritom se predlaže rukovoditi se zaključcima iz maritimne studije INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (izrađene 2020. godine) te konzultirati Lučku kapetaniju Split i peljare splitske luke. Također, u slučajevima hitnoće/nužde, preporučuje se iznimno odobravati isplov iz luke svim tankerima (neovisno o dimenzijama) u noćnim satima radi uklanjanja prijetnji sigurnosti ljudi, imovine ili mora i morskog okoliša.


✓ AIN05-SR-25/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split prilagoditi broj dostupnih tegljača i vučnu silu na kuki pojedinog tegljača („bollard pull“) potrebama brodova koji smiju pristajati uz INA tankerski terminal Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu, pritom vodeći računa o izvanrednim okolnostima koje mogu nastati, a prilikom čega može biti potreban dodatni broj i/ili snaga tegljača, kao i o realnim potrebama za uslugama tegljenja drugih plovnih objekata koji pristaju u splitskoj luci, posebice u slučajevima hitnoće/nužde.


✓ AIN05-SR-26/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split, propisati i uspostaviti redovito održavanje sastanaka lučke koordinacije i planiranja. Svrha navedenih sastanaka je planiranje i donošenje zajedničkih odluka vezanih uz odobrenja i dodjelu vezova plovnim objektima u luci te definiranje specifičnih potreba/zahtjeva pojedinog plovnog objekta, kojima mora prethoditi identificiranje i procjena učinka svih mogućih rizika vezanih uz privez/odvez/premještaj i boravak plovnog objekta na predviđenom vezu. Učestalost i način održavanja sastanaka te sastav učesnika može se po potrebi prilagođavati.


✓ AIN05-SR-27/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, pravilnikom/pravilnicima propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa), za vrijeme boravka broda na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu.


✓ AIN05-SR-28/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split atestiranjem odrediti sigurno/dozvoljeno radno opterećenje (SWL/WLL) svih priveznih elemenata (bitvi, polera i privezne plutače) na INA tankerskom terminalu Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu. Dobivena opterećenja preporučuje se vidljivo označiti na navedenim priveznim elementima te je ista potrebno dostaviti svim stranama uključenim u operacije na terminalu (INA – Industrija nafte, d.d., peljari, tegljači, privezivači, brodski lučki agenti i dr.).


✓ AIN05-SR-29/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na lučkom području Lučke uprave Split te na web stranici Lučke uprave Split, ažurirati i uskladiti podatke o dubinama INA tankerskog terminala Kaštelanskog bazena C splitske Sjeverne luke u Solinu (na temelju obavljene posljednje izmjere dubina na području terminala). Također se preporučuje uskladiti/upotpuniti podatke o duljinama svakog pojedinačnog veza terminala (1, 2 i 3) te duljini preko svega i maksimalno dozvoljenom gazu brodova koji se mogu prihvatiti na svakom pojedinom vezu.


✓ AIN05-SR-30/2022

Preporučuje se Lučkoj upravi Split, u Pravilnik kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split te u Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može uploviti u luku Split i mjesta u luci Split na kojima se može rukovati opasnim tvarima, uvrstiti definicije za „opasne kemikalije“ i „onečišćujuće tvari“, iz nacionalnog Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), u svrhu usklađivanja s navedenim pravilnikom te kako bi obuhvatili sve vrste opasnih, onečišćujućih i/ili štetnih tereta kojima se rukuje u splitskoj luci.


✓ AIN05-SR-31/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. da osigura da se planiranje putovanja, tj. prenošenje istog na nautičke karte te jasno razgraničavanje sigurnih voda od područja nesigurnih za plovidbu broda na nautičkim kartama provodi u skladu s utvrđenim pravilima struke. Također se preporučuje osigurati da isto bude pripremljeno u što je moguće kraćem


✓ AIN05-SR-32/2022

Preporučuje se kompaniji Augusta Due S.r.l. ugradnja senzora za praćenje opterećenja konopa na kočnicama brodskih priteznih vitla („load sensors“), s mogućnošću lokalnog i daljinskog očitavanja vrijednosti (npr. sa zapovjedničkog mosta), na sve novogradnje (nosivosti) preko 16000 dwt kojima će kompanija u budućnosti upravljati. Također se preporučuje napraviti procjenu opravdanosti ugradnje navedenih senzora na postojeće brodove kojima upravljaju.


✓ AIN05-SR-33/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti VTS, lučke kapetanije i MRCC Rijeka na odredbe članka 75.č Pomorskog zakonika („Narodne novine“, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), prema kojima navedeni subjekti mogu narediti privremeno zatvaranje određenog dijela plovnog puta, luke ili dijela luke za pomorski promet u svrhu zaštite sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša.


✓ AIN05-SR-34/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da internim dopisom podsjeti lučke uprave na odredbe članaka 5. i 19. Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), koje navedenim subjektima propisuju obvezu uspostave nadzora/kontrole te provođenje reda prilikom rukovanja opasnim tvarima u luci, kako bi se osiguralo poduzimanje svih propisanih općih i posebnih sigurnosnih mjera za rukovanje pojedinim vrstama opasnih tvari.


✓ AIN05-SR-35/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa) za vrijeme boravka tankera u tankerskim lukama ili na tankerskim terminalima.


✓ AIN05-SR-36/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), a u skladu s preporukama stručne publikacije ISGOTT, propisati da samozatezna („self tensioning“) pritezna vitla ne bi trebalo koristiti u automatskom načinu rada (automatsko popuštanje i zatezanje konopa) za vrijeme boravka tankera u tankerskim lukama ili na tankerskim terminalima.


✓ AIN05-SR-37/2022

Preporučuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, u sklopu izmjena i dopuna Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama („Narodne novine“, broj 51/05, 127/10, 34/13, 88/13, 79/15, 53/16, 41/17, 23/20, 128/20), člankom 19., propisati smjernicu o pohađanju tečaja D13A – Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije („Basic training for oil tanker and chemical tanker cargo operations“) za svo stručno/operativno osoblje tankerskih luka ili terminala.


✓ AIN05-SR-38/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se najsvježijim dostupnim službenim podatcima), posebice o utjecaju bure u splitskoj Sjevernoj luci.
Također, preporučuje se ukazati UKHO-u na navedena ažuriranja, radi mogućnosti uvrštavanja istih u publikaciju Admiralty Sailing Directions: Mediterranean Pilot Volume 3 (NP47) u njihovom izdanju. terminalu.


✓ AIN05-SR-39/2022

Preporučuje se Hrvatskom hidrografskom institutu, u sklopu najavljene pripreme novog izdanja vlastite publikacije Peljar I. Jadransko more – istočna obala, u navedenoj publikaciji osigurati ažuriranje podataka o meteorološkim obilježjima splitske luke (koristeći se najsvježijim dostupnim službenim podatcima), posebice o utjecaju bure u splitskoj Sjevernoj luci.
Također, preporučuje se ukazati UKHO-u na navedena ažuriranja, radi mogućnosti uvrštavanja istih u publikaciju Admiralty Sailing Directions: Mediterranean Pilot Volume 3 (NP47) u njihovom izdanju. terminalu.

 

 

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/20-01/01
Početak istrage 06.03.2020.
Kraj istrage 17.02.2022.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content