AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Vrlo ozbiljna pomorska nesreća – sudar ribarskog broda „Mašun“ i motorne jahte „Ae“, Murtersko more, 17. srpnja 2023.

Vrlo ozbiljna pomorska nesreća – sudar ribarskog broda „Mašun“ i motorne jahte „Ae“, Murtersko more, 17. srpnja 2023.

Vrlo ozbiljna pomorska nesreća – sudar ribarskog broda „Mašun“ i motorne jahte „Ae“, Murtersko more, 17. srpnja 2023.

Ukratko:

Dana 17. srpnja 2023. godine, oko 19:35 po lokalnom vremenu (UTC + 2), došlo je do sudara ribarskog broda „Mašun“ i motorne brodice za osobne potrebe „Ae“ u Murterskom moru.

U trenutku nesreće, na ribarskom brodu nalazilo se 9 članova posade, a na motornoj brodici 4 osobe. Uslijed sudara, jedan član posade ribarskog broda „Mašun“ smrtno je stradao, dok je osoba koja je upravljala motornom brodicom „Ae“ zadobila teže ozljede; ostale osobe koje su se nalazile na oba plovna objekta prošle su bez značajnijih ozljeda.

Oba plovna objekta koji su sudjelovali u pomorskoj nesreći pretrpjeli su materijalnu štetu; ribarski brod „Mašun“ zadobio je oštećenja na svojem desnom boku iznad vodene linije i desnom krmenom dijelu nadgrađa ali je ostao u plovnom stanju, dok je brodica „Ae“ uslijed nastalih oštećenja na pramčanom dijelu trupa ubrzo potonula na morsko dno.

Na poziciji sudara plovnih objekata, odnosno potonuća brodice, nije uočeno onečišćenje mora.

 

✓ AIN05-SL-1/2024

Nužnost savjesnog izviđanja i poduzimanja pravovremenih preventivnih mjera i radnji radi izbjegavanja rizika od sudara

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je savjesno izviđanje i poduzimanje pravovremenih preventivnih mjera radi izbjegavanja rizika od sudara ključno i osnovno pravilo sigurne i odgovorne navigacije.
Savjesno izviđanje, primarnu dužnost navigatora, potrebno je vršiti kontinuirano vizualnim motrenjem, dopunjeno i svim drugim raspoloživim tehničkim sredstvima. Rezultat svake poduzete radnje kojom se izbjegava sudar treba biti mimoilaženje s drugim brodom na sigurnoj udaljenosti, a učinkovitost takve radnje potrebno je pažljivo i kontinuirano pratiti i provjeravati sve dok se drugi brod konačno ne udalji.
Dužnost je navigatora ne samo izbjegavati isključivo neposrednu opasnost od sudara kada ona postane očita (takva je reakcija u konačnici zakašnjela), već je potrebno poduzeti sve mjere i radnje kako bi se izbjegao i sam rizik od sudara i položaj opasnih blizina, pravovremeno i na dovoljnoj udaljenosti. „Ukoliko postoji imalo sumnje, treba smatrati da rizik od sudara postoji.“
Preventivne mjere radi potpune procjene navigacijske situacije i procjene rizika od sudara, u skladu s COLREG Pravilima uključuju: savjesno i kontinuirano vizualno motrenje, slušanje i korištenje svih dostupnih tehničkih sredstava, prilagođavanje brzine kretanja prema prevladavajućim okolnostima i stanju, pravodobno i djelotvorno izvršavanje radnji kojima se izbjegava sudar na moru, korištenje signala upozorenja kada postoji sumnja u nedostatnost radnji drugoga plovnoga objekta za izbjegavanje sudara.

Adresati: Ova sigurnosna pouka namijenjena je svim fizičkim osobama koje upravljaju plovnim objektima i članovima plovidbene straže ili se obrazuju i pripremaju za obavljanje tih poslova, pravnim osobama koje u okviru svoje djelatnost provode obrazovanje i/ili stručno usavršavanje iz područja pomorske nautike, te ispitnim povjerenstvima za stjecanje svjedodžbi odnosno uvjerenja pri Ministarstvu nadležnom za pomorstvo i lučkim kapetanijama u dijelu koji se odnosi na pravila plovidbe i izbjegavanje sudara na moru.

 

 


✓ AIN05-SL-2/2024

Nužnost razumijevanja međusobne povezanosti i primjene Pravila o izbjegavanju sudara na moru

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ističe kako je potpuno i cjelovito razumijevanje Pravila o izbjegavanju sudara na moru – ne samo pojedinačnih pravila ili njihovih dijelova, već i međusobne povezanosti između Pravila – ključni preduvjet njihove ispravne primjene. Skup pravila o izbjegavanju sudara na moru ne smije se tumačiti selektivno, izdvajajući samo jedno pravilo ili dio jednoga pravila, već uvijek u njihovoj međusobnoj korelaciji, te ih je na takav način potrebno i primjenjivati.
Svako odstupanje od ovakvoga pristupa dovodi u dinamičkom okruženju plovidbe do pogrešne interpretacije navigacijske situacije, te posljedično propusta u poduzimanju pravovremenih i odgovarajućih radnji radi izbjegavanja sudara na moru.

Adresati: Ova sigurnosna pouka namijenjena je svim fizičkim osobama koje upravljaju plovnim objektima i članovima plovidbene straže ili se obrazuju i pripremaju za obavljanje tih poslova, pravnim osobama koje u okviru svoje djelatnost provode obrazovanje i/ili stručno usavršavanje iz područja pomorske nautike, te ispitnim povjerenstvima za stjecanje svjedodžbi odnosno uvjerenja pri Ministarstvu nadležnom za pomorstvo i lučkim kapetanijama u dijelu koji se odnosi na pravila plovidbe i izbjegavanje sudara na moru.

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/23-01/32
Početak istrage 20.07.2023.
Kraj istrage 14.05.2024.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content