AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Ozbiljna nesreća – nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 – između kolodvora Okučani – Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Ozbiljna nesreća – nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 – između kolodvora Okučani – Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Ozbiljna nesreća – nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 – između kolodvora Okučani – Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Ukratko:

Dana 09. rujna 2022. godine u 21:28 sati prema lokalnom vremenu, na pruzi M104 Novska-Tovarnik-državna granica, između kolodvora Okučani-Novska na desnom kolosijeku u km 294+485 dogodio se događaj kategorije „ozbiljna nesreća“, nalet putničkog vlaka broj 2506 (HŽPP) na teretni vlak broj 41200 (ENNA TRANSPORT) koji je bio zaustavljen na pruzi radi otklanjanja primijećene smetnje.
 

U ozbiljnoj nesreći tri osobe su smrtno stradale, strojovođa, kondukter i maloljetna muška osoba, putnik putničkog vlaka broj 2506. Ukupno je jedanaest putnika putničkog vlaka ozlijeđeno, od kojih je dvoje teško ozlijeđenih i devet lakše ozlijeđenih.
 

Uzročni čimbenik predmetne ozbiljne nesreće je da vožnja vlaka broj 2506 nije u potpunosti provedena sukladno izdanim pisanim obavijestima (poglavlje 3.1.7.), te prolazak putničkog vlaka broj 2506 uslijed aktivacije tipkala vožnja po nalogu preko prostornih signala 6222 i 6322 u trenutku kad je na istima bilo crveno svjetlo (odnosno znak „STOJ“ ) umjesto zaustavljanja, te iza prostornog signala 6322 nakon 383m dolazi do naleta na zaustavljeni teretni vlak broj 41200 uslijed otklanjanja tehničke primijećene smetnje (poglavlje 3.1.7.).
 

Čimbenici koji doprinose:

  • smanjena vidljivost uslijed noći i kišnog vremena (poglavlje 3.1.3.),
  • smanjena pozornost strojovođe putničkog vlaka (kraj smjene) (poglavlje 3.2.1.),
  • niz obavijesti i opsežne informacije strojovođi putničkog vlaka izdanih u dokumentu SE-1 (niz navedenih laganih vožnji), a koje zahtijevaju dodatnu pažnju i koncentraciju prilikom vožnje (poglavlje 3.2.1.),
  • kvar ŽCP 60 i 61 (uslijed požara od dana 30.08.2022.), uslijed istog ispostavljen dokument       SE-3 s dodatnim obavijestima u svezi vožnje putničkog vlaka na dionici Okučani – Novska (poglavlje 3.2.1.),
  • smanjena percepcija uočavanja rizika od strane strojovođe prilikom obavljanja radnog zadatka (poglavlje 3.2.1.),
  • primjećene tehničke smetnje na teretnom vlaku uslijed kojih je došlo do zaustavljanja na pruzi (poglavlje 3.1.7.).

Sistemski čimbenici:

  • resetiranje SS sustava za osiguranje APB-a neposredno pred sam nastanak ozbiljne nesreće (poglavlje 4.1.1.)

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ovog incidenta, u cilju povećanja sigurnosti željezničkog sustava izdaje Agenciji za sigurnost željezničkog prometa sljedeće sigurnosne preporuke:

✓ AIN/06-SR-01/2023

Sva vučna željeznička vozila koja prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima s digitalnim zapisom brzine kretanja prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027. godine.


✓ AIN/06-SR-02/2023

Sva vučna željeznička vozila koja sudjeluju u prijevozu putnika, a prometuju na mreži pruga Republike Hrvatske trebala bi biti opremljena uređajima za video zapis vožnje vlaka prilikom prve modernizacije ili redovitog popravka, a najkasnije do 01. srpnja 2027. godine.


✓ AIN/06-SR-03/2023

Uključeni željeznički prijevoznik, HŽPP, trebao bi u sadržaj za stručno osposobljavanje strojovođa uključiti veću pozornost oko opasnosti prolaska vlaka pored signala koji zabranjuju daljnju vožnju, kao i veću pozornost za obveznu primjenu odredbi Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu (NN 94/15) i Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom (NN 107/16).


✓ AIN/06-SR-04/2023

Uključeni željeznički prijevoznik, HŽPP, trebao bi revidirati vlastiti sustav upravljanja sigurnošću, po pitanju radnih postupaka strojovođa.


✓ AIN/06-SR-05/2023

Željeznički prijevoznici na području RH dužni su redovno jednom mjesečno provesti usklađivanje vremena video zapis vožnje vlaka i uređaja za digitalni zapis brzine kretanja.


✓ AIN/06-SR-06/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, dužan je redovno jednom mjesečno provesti usklađivanje vremena na uređajima koji zapisuju podatke.


✓ AIN/06-SR-07/2023

Na svim vučnim željezničkim vozilima koja prometuju područjem željezničkih pruga RH u slučajevima vožnje po nalogu prilikom prelaska preko balize, ugrađena AS oprema na vozilima trebala bi ograničiti brzinu vožnje do Vmax= 40 km/h, a vožnja do slijedećeg prostornog signala ograničava se na Vmax=30 km/h. U slučaju da trenutno ugrađena AS oprema ne može ispuniti prethodno navedene zahtjeve, ostavlja se rok najkasnije do 01. srpnja 2025. godine da se vozila prilagode traženim zahtjevima.


✓ AIN/06-SR-08/2023

Upravitelj infrastrukture, HŽI, trebao bi poboljšati nadzor SS uređaja sukladno odredbama Pravilnika o održavanju SS uređaja (HŽI-400) i Upute o postupku radnika izvršnih službi sa SS i telekomunikacijskim uređajima (HŽI-432).

Ozbiljna nesreća - nalet putničkog vlaka broj 2506 na teretni vlak broj 41200 na pruzi oznake M104 - između kolodvora Okučani - Novska, u blizini mjesta Rajić, 09.09.2022.

Detalji istrage:

ID istrage 341-09/22-01/25
Početak istrage 12.09.2022.
Kraj istrage 11.04.2023.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content