AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Požar na ribarskom brodu “Arkaj” – Srednji kanal, između otoka Iž i otoka Ugljana, 05.09.2018.

Požar na ribarskom brodu “Arkaj” – Srednji kanal, između otoka Iž i otoka Ugljana, 05.09.2018.

Požar na ribarskom brodu “Arkaj” – Srednji kanal, između otoka Iž i otoka Ugljana, 05.09.2018.

Ukratko:

Dana 5. rujna 2018. godine oko 12:45 sati po lokalnom vremenu (UTC +2) u Srednjem kanalu, između južnih strana otoka Iž i otoka Ugljan, dogodila se vrlo ozbiljna pomorska nesreća u kojoj je došlo do požara u strojarnici ribarskog broda (plivarice) “Arkaj” pod hrvatskom zastavom.

Posada broda je započela s gašenjem požara koji se ubrzo proširio na ostale dijelove broda pa je zbog vlastite sigurnosti napustila brod evakuacijom na pomoćnu brodicu koja je bila privezana za krmu broda, a kasnije i na brodove koji su im priskočili u pomoć. Okolni brodovi, a potom i nadležne službe, su nastavili s gašenjem požara sve dok isti nije obuzdan do mjere da se ribarski brod “Arkaj” može tegliti do obližnje luke Vela Lamjana, gdje je potom privezan, a idućeg dana je požar u potpunosti uspješno ugašen.

Kao posljedica spomenute nesreće, a koja je uzrokovana radom ribarskog broda “Arkaj”, na brodu i pripadajućoj opremi su nastala velika materijalna oštećenja. Nije došlo do onečišćenja mora. Nije bilo ozlijeđenih ili smrtno stradalih osoba s ribarskog broda “Arkaj”, kao ni trećih osoba. Nije bilo štete nanesene trećim stranama.

U predmetnom slučaju, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izdala je sljedeće sigurnosne preporuke:

✓ AIN05-SR-8/2019

Preporuča se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture donijeti jedinstvena Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila koja će jasno definirati zahtijevanu razinu opremljenosti protupožarnom opremom za sva ribarska plovila (neovisno o datumu gradnje) s ciljem da se njihovom upotrebom ne ugrožava sigurnost osoba, plovila i okoliša te da se definira krajnji rok do kojeg su postojeća plovila (građena prije 1. siječnja 2008. godine) dužna udovoljavati novim zahtjevima.


✓ AIN05-SR-9/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na udovoljavanje zahtjevima vezanim uz najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu, prijavu ukrcaja članova posade, odgovarajuću osposobljenost i zdravstvenu sposobnost članova posade, sate rada i odmora te uvjete smještaja.


✓ AIN05-SR-10/2019

Preporuča se Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provesti pojačani inspekcijski nadzor ribarskih brodova s naglaskom na pregled sustava električne energije, protupožarne zaštite i opreme, kao i odgovarajuću familijarizaciju s istima svih osoba koje na ovim brodovima rade te njihovu uvježbanost za izvanrednu situaciju požara na brodu.


✓ AIN05-SR-11/2019

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se preporuča regulirati broj članova posade na ribarskim plovilima na način da se uz članove posade za održavanje sigurne plovidbe omogući ukrcaj stručnih radnika te da se definiraju zahtjevi za njihov rad i boravak na ribarskim plovilima te minimalnu stručnu osposobljenost.


✓ AIN05-SR-12/2019

Preporuča se Hrvatskom registru brodova osiguravanje dosljednog provođenja i implementacije zahtjeva važećih Pravila za statutarnu certifikaciju ribarskih plovila te osiguravanje dosljednog ažuriranja podataka o plovilima i opremi u Svjedodžbama i pripadnim dokumentima.

Detalji istrage:

ID istrage 342-27/18-01/122
Početak istrage 25.09.2018.
Kraj istrage 20.12.2019.
Tip istrage
Status istrage

Dokumenti:

i

Sigurnosne preporuke:

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, temeljem provedenog istraživanja ove nesreće, u cilju povećanja sigurnosti izdaje sljedeće sigurnosne preporuke:

Skip to content