AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN - Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

AIN04-SR-03/2023

AIN04-SR-03/2023

U svrhu podizanja razine sigurnosti letačkih operacija civilnog dijela Aerodroma Lučko, operator Aerodroma Lučko – Aeroklub Zagreb, trebao bi kontinuirano voditi brigu o vidljivosti oznaka na uzletno sletnim stazama. Prije i poslije godišnje košnje trave na cijeloj aerodromskoj površini, redovitom košnjom trave u manjem krugu neposredno oko samih oznaka, trebalo bi se postići da iste ne obrastu visokom travom i tako uvijek budu jasno vidljive.

Povezana istraga:

Skip to content